Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Avidera AB

"Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, administration och redovisning samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Administration - Ekonomi - Redovisning
Org.nr: 556524-9751
Företagsform: Aktiebolag