Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Trollhättan

Asta Ekonomi & Rådgivning AB
Org.nr: 556917-6125
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Attestera Redovisning i Trollhättan AB
Org.nr: 556767-3321
Bolaget skall tillhandahålla tjänster inom redovisning, bokslut, deklarationer, ekonomiska konsultationer, äga och förvalta fastigheter, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Bengt Kjellbergs Revisionsbyrå AB
Org.nr: 556609-2333
Bolaget skall bedriva revision, redovisning, ekonomisk konsultation, förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Björkdalen Förvaltning AB
Org.nr: 556363-3147
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter, handel med värdepapper, handel med byggnadsvaror, handel med kontorsmaterial, jordbruksverksamhet, redovisning och ekonomiska konsultationer och därmed förenlig verksamhe ...
Blomstervall Redovisning AB
Org.nr: 556890-9237
Uppdragsverksamhet inom revision och redovisning.
Concentra Revision AB
Org.nr: 556660-6421
Bolaget skall bedriva revision, redovisning och ekonomisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Detrei Group AB
Org.nr: 556979-9561
Bolaget ska fungera som koncernmoder för dotterbolag och bifirmor som arbetar globalt, direkt eller indirekt, bedriva verksamhet inom tillhandahållande av konsulttjänster inom det företagsekonomiska området, såsom verksa ...
E A Redovisning HB
Org.nr: 916896-7363
Redovisningsverksamhet m m.
Ekonomikontoret i Väst AB
Org.nr: 556731-5089
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, redovisning, skatterådgivning, utbildning samt affärsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Inproject Sweden AB
Org.nr: 556810-3617
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom projektledning, marknadsföring, evenemang, utbildning, affärsutveckling och redovisning, samt försäljning och utveckling av utbildningsmaterial, evenemang samt att äga och för ...
J Andersson Redovisning AB
Org.nr: 556797-1071
Bolaget ska bedriva musik- och nöjesproduktion, tillhandahålla IT- och redovisningstjänster, förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.
Karlssons Redovisningsbyrå i Trollhättan AB
Org.nr: 556432-1593
Bolaget skall bedriva redovisning, revision och övrig ekonomisk konsultation samt idka därmed förenlig verksamhet.
KILT AB
Org.nr: 556635-0822
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra service och kontroller på lyftutrustning och annan besiktningspliktig utrustning som lyftredskap, lyftbord och pallställ samt reparationer och installationer inom industri. Ve ...
Komplett Ekonomitjänst i VGR AB
Org.nr: 556869-3229
Bolaget skall utföra ekonomitjänster som efterfrågas hos företag. Detta innefattar bl a redovisning, bokslut, deklarationer, upprättande av årsredovisningar och koncernredovisningar, rådgivning inom redovisning och skatt ...
L Lansinger Redovisning AB
Org.nr: 556789-2418
Bolaget ska bedriva redovisningstjänster och övrig ekonomisk konsultation, personalfrågor främst med avseende på rekrytering och urval, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Language Partner in Sweden AB
Org.nr: 556200-1007
Bolaget skall driva marknadsföring av intensivkurser i språk, annan kontaktverksamhet inom svenskt näringsliv, ekonomisk redovisning och värdepappersförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Morka Konsult AB
Org.nr: 556181-3618
Bolaget skall bedriva bokföringsuppdrag, redovisning och juridiska uppdrag samt därmed förenlig verksamhet.
Mother & Brothers AB
Org.nr: 556436-3140
Bolaget skall bedriva handel, uppfödning och tävlingsverksamhet med travhästar, handel och reparationer av exklusiva personbilar, bedriva redovisningsbyråverksamhet, utbildningsverksamhet inom redovisning och revision, h ...
Norberger Redovisning AB
Org.nr: 556943-6990
Aktiebolaget ska bedriva redovisningstjänster och därmed förenlig verksamhet.
Parfinans AB
Org.nr: 556882-0426
Företaget verksamhet skall bestå av konsulttjänster inom finansiell rådgivning, administration, ekonomi, redovisning, affärsutveckling samt styrelseutveckling, uthyrning av personal, äga och förvalta fast och lös egendom ...