Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Detrei Group AB

"Bolaget ska fungera som koncernmoder för dotterbolag och bifirmor som arbetar globalt, direkt eller indirekt, bedriva verksamhet inom tillhandahållande av konsulttjänster inom det företagsekonomiska området, såsom verksamhetsutveckling, projektledning, redovisning, ekonomistyrning, information management jämte därmed förenliga verksamheter. Bolaget skall bedriva finansiell verksamhet, äga aktier och andelar i bolag, dock inte sådan som avses i lag om bankrörelse eller i lag om kreditrörelse. Petroleumindustrin och energiindustrin så som tillverkning av el, exploatering, utveckling, produktion, prospektering, producera olja och gas, bygga ut andra energiresurser, transport, raffinering, marknadsföring och försäljning av petroleum och energiprodukter, att sälja, hyra ut & leverera ingenjörstjänster inom huvudsakligen fordons-, flyg-, elektronik-, vapen-, telecom-, petroleum- och övrig tillverkningsindustrin. Förutom detta ska företaget även bedriva forsknings-, och utvecklingsverksamhet för att ta fram produkter som ska erbjudas till företag genom licensavtal, alla typer av städservice, hushållsnära tjänster (hemstäd, flyttstäd m.m.), cateringverksamhet, hemtjänst för biståndsberättigade, vård och omsorg och därmed förenlig verksamhet, hemtjänstverksamhet, sjukhusservice (d.v.s. samtliga inom ett sjukhus förekommande tjänster exklusive sjukvård), fastighetsskötsel, fastighetsservice, fastighetsunderhåll, lokalvård, markskötsel, saneringsarbete i samband med olje-, brand- och vattenskador, driva handel med förbrukningsvaror och personer. Därutöver ska bolaget i sin verksamhet tillhandahålla utbildning inom ovanstående verksamhetsområde, hälso- & sjukvård, samt äga privata och offentliga verksamheter inom alla sektorer av sjukvård som finns. Verksamheten ska även erbjuda på en globalmarknad sjukvårdspersonal genom uthyrning och rekrytering samt headhunting av all personal som arbetar inom sjukvård. Verksamheten ska även på en global marknad arbeta med forskning och utveckling av mediciner och sjukvårdsutrustning, samt bedriva annan därmed förenlig sektorer och verksamhetsområden."
Org.nr: 556979-9561
Företagsform: Aktiebolag