Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Trollhättan

ALE Active Learning Environment KB
Org.nr: 916573-6142
Jord- och skogsbruk Verksamhetsutveckling för integrering av IKT: informations- och kommunikationsteknologi. Användarutbildning för datoranvändare Utbildning för beställar- och kravställarkompetens.
Autonomous Consulting, THN AB
Org.nr: 556967-4319
Bolaget skall i huvudsak tillhandahålla konsulttjänster inom projektarbete och verksamhetsutveckling, framför allt mot fordonsindustrin, men även mot andra delar av näringslivet. Tjänster i utbildande syfte för kompetens ...
beSolutions AB
Org.nr: 556961-3135
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling och kontorsadministration, konsult- och utbildningsverksamhet inom IT-området och därtill hörande försäljning, samt idka därmed förenlig verksamhet. Bola ...
BFour Consultant HB
Org.nr: 916898-2651
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT och teknik, verksamhetsutveckling, handel med varor såsom datorer med tillbehör, manualer, utbildningsmaterial, bedriva handel med egendesignade möbler och heminredning och b ...
BG Business Guide AB
Org.nr: 556589-7948
Bolaget skall bedriva organisations- och verksamhetsutveckling, rådgivning, stöd och projektledning i affärs- och verksamhetsutvecklingsfrågor, ledarutveckling samt köpa, sälja och förvalta lös egendom i form av värdepap ...
Detrei Group AB
Org.nr: 556979-9561
Bolaget ska fungera som koncernmoder för dotterbolag och bifirmor som arbetar globalt, direkt eller indirekt, bedriva verksamhet inom tillhandahållande av konsulttjänster inom det företagsekonomiska området, såsom verksa ...
DevCom Future AB
Org.nr: 556678-4285
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning på företag- och verksamhetsutveckling, investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare. Bolaget ska härutöver köpa, förvalta o ...
Ericson Verksamhetsutveckling AB
Org.nr: 556742-0186
Bolaget ska bedriva individ- och verksamhetsutveckling. Projektledning, utbildning, produktionsutveckling, rådgivning samt kvalitets- och miljösystemutveckling främst inom den mekaniska industrin. Kapital och fastighetsf ...
FourB Väst AB
Org.nr: 556635-9302
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT och teknik, verksamhetsutveckling, handel med varor såsom datorer med till- behör, manualer, utbildningsmaterial, bedriva handel med egen- designade möbler och heminredning o ...
Gruppsam HB
Org.nr: 969766-7625
Bolaget bedriver konsultverksamhet inom grupputveckling, verksamhetsutveckling, ledar- och kompetensutveckling.
Häller Juridik AB
Org.nr: 556629-0788
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverk- samhet med inriktning på privat-, företags- förenings- och processjuridik samt verksamhetsutveckling jämväl innefattande styrelse- uppdrag. Bolaget skall häru ...
LCJ Verksamhetsutveckling AB
Org.nr: 559000-4825
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, förvaltning och utveckling av företag samt därmed förenlig verksamhet.
Prodexa AB
Org.nr: 559040-3860
Att stödja myndigheter och privata företag i upphandling och anbudslämnande. Erbjuda tjänster inom kvalitetssäkring, processbeskrivning, projektledning, administration, verksamhetsutveckling och utredningar. Erbjuda före ...
Telluslinks Sweden AB
Org.nr: 556891-5168
Konsultverksamhet inom IT-branchen. Konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling. Digital fotohantering.