Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Headhunting i Trollhättan

Detrei Group AB
Org.nr: 556979-9561
Bolaget ska fungera som koncernmoder för dotterbolag och bifirmor som arbetar globalt, direkt eller indirekt, bedriva verksamhet inom tillhandahållande av konsulttjänster inom det företagsekonomiska området, såsom verksa ...