Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mother & Brothers AB

"Bolaget skall bedriva handel, uppfödning och tävlingsverksamhet med travhästar, handel och reparationer av exklusiva personbilar, bedriva redovisningsbyråverksamhet, utbildningsverksamhet inom redovisning och revision, handel och värdepapper samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bokföringsbyrå - Redovisning
Org.nr: 556436-3140
Företagsform: Aktiebolag