Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Trollhättan

ArtecoS AB
Org.nr: 556890-4956
Konsultverksamhet inom: - Mekanisk konstruktion - Teknisk utveckling - Konstruktion och utveckling inom industriteknik - Ekonomiska konsultationer, - Projektadministration' projektkoordinering - Ekonomiska strategier' ek ...
Asta Ekonomi & Rådgivning AB
Org.nr: 556917-6125
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Attestera Redovisning i Trollhättan AB
Org.nr: 556767-3321
Bolaget skall tillhandahålla tjänster inom redovisning, bokslut, deklarationer, ekonomiska konsultationer, äga och förvalta fastigheter, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Baker Tilly Trollhättan AB
Org.nr: 556921-9305
Bolaget skall bedriva revisions- och redovisningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Bengt Kjellbergs Revisionsbyrå AB
Org.nr: 556609-2333
Bolaget skall bedriva revision, redovisning, ekonomisk konsultation, förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Björkdalen Förvaltning AB
Org.nr: 556363-3147
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter, handel med värdepapper, handel med byggnadsvaror, handel med kontorsmaterial, jordbruksverksamhet, redovisning och ekonomiska konsultationer och därmed förenlig verksamhe ...
Blomstervall Redovisning AB
Org.nr: 556890-9237
Uppdragsverksamhet inom revision och redovisning.
Bokföringsbyrån D & K AB
Org.nr: 556885-1520
Bolaget skall bedriva redovisningstjänster och övrig ekonomisk konsultation, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Christer Svensson Redovisnings AB
Org.nr: 559026-0823
Aktiebolaget ska bedriva ekonomi- och redovisningsverksamhet
Concentra Revision AB
Org.nr: 556660-6421
Bolaget skall bedriva revision, redovisning och ekonomisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Ekonomikontoret i Väst AB
Org.nr: 556731-5089
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, redovisning, skatterådgivning, utbildning samt affärsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Företagsjurist Göran Johansson AB
Org.nr: 556747-4613
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva juridisk och ekonomisk rådgivning samt juridisk utbildning och därmed förenlig verksamhet.
Hammar Kontor & Förvaltning AB
Org.nr: 556655-4167
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, redovisningstjänster samt därmed förenlig verksamhet.
IR Invest AB
Org.nr: 556350-3563
Bolaget skall bedriva handel med och förvaltning av värdepapper och fastigheter direkt eller indirekt via dotterbolag. Bolaget skall även bedriva ekonomisk och juridisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Karlssons Redovisningsbyrå i Trollhättan AB
Org.nr: 556432-1593
Bolaget skall bedriva redovisning, revision och övrig ekonomisk konsultation samt idka därmed förenlig verksamhet.
Komplett Ekonomitjänst i VGR AB
Org.nr: 556869-3229
Bolaget skall utföra ekonomitjänster som efterfrågas hos företag. Detta innefattar bl a redovisning, bokslut, deklarationer, upprättande av årsredovisningar och koncernredovisningar, rådgivning inom redovisning och skatt ...
L Lansinger Redovisning AB
Org.nr: 556789-2418
Bolaget ska bedriva redovisningstjänster och övrig ekonomisk konsultation, personalfrågor främst med avseende på rekrytering och urval, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Morka Konsult AB
Org.nr: 556181-3618
Bolaget skall bedriva bokföringsuppdrag, redovisning och juridiska uppdrag samt därmed förenlig verksamhet.
Mother & Brothers AB
Org.nr: 556436-3140
Bolaget skall bedriva handel, uppfödning och tävlingsverksamhet med travhästar, handel och reparationer av exklusiva personbilar, bedriva redovisningsbyråverksamhet, utbildningsverksamhet inom redovisning och revision, h ...
Norberger Redovisning AB
Org.nr: 556943-6990
Aktiebolaget ska bedriva redovisningstjänster och därmed förenlig verksamhet.