Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Sundsvall

RED Redovisning AB
Org.nr: 556915-3421
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning och bokföring samt därmed förenlig verksamhet.
Redovisning & Ekonomi Sundsvall AB
Org.nr: 556313-5366
Bolaget skall bedriva bokförings- samt skrivbyråverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Retyrker AB
Org.nr: 556890-8544
Bolaget skall bedriva konsultationer inom redovisning, handel med aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
RJ Redovisningstjänst AB
Org.nr: 556418-4637
Bolaget skall utföra konsulttjänster inom redovisning och bokföring, äga och förvalta fast och lös egendom, samt idka därmed förenlig verksamhet.
SDC ek. för.
Org.nr: 789200-4461
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen vad avser skogsråvara och ska: Verka för ändamålsenlig, rättvis, noggrann, likformig, rationell och stabil mätning och redovisning i syfte att unde ...
SER Ekonomi AB
Org.nr: 556719-8196
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom ekonomisk redovisning, företagsförvärv, handel med aktier och optioner samt äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Springkällan AB
Org.nr: 556249-4491
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena redovisning och företagsledning samt därmed förenlig verksamhet.
Stenstans Redovisning AB
Org.nr: 556887-8689
Bolaget ska tillhandahålla ekonomiska konsultationer åt mindre och medelstora företag.
Therese Lögdahls yoga och föreläsningar HB
Org.nr: 969766-9464
Företaget ska bedriva verksamhet inom redovisning, marknadsföring av webbsidor, sökmotorsoptimering och affiliate marketing. Bedriva webbhandel av kläder, smycken, inredning och hälsa. Föreläsa om hälsa. Yogaundervisning ...
Wideboo Ekonomi AB
Org.nr: 556895-2427
Bolaget ska på klienters uppdrag bedriva redovisning, bokföring, bokslut, deklarationer och kontorsadministrativa tjänster. Konsultationer inom företagande, affärsutveckling och IT-teknik för kontoret samt därutöver idka ...
Wollet AB
Org.nr: 556832-2381
Bolaget skall bedriva konsultationer inom redovisning, handel med aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.