Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Sundsvall

Anna & Victoria Sundsvall AB
Org.nr: 556945-3722
Bolaget skall förvalta lös och fast egendom, vård och omsorg för äldre personer, hushållsnära tjänster, reparationsarbete, så som lättare reparationer och underhåll inom hem och fastighets- näringen, översättning och tol ...
Bokföringsgruppen i Sundsvall HB
Org.nr: 969605-0955
Kamerala uppdragstjänster, redovisning, bokslut och deklarationer.
Chatongen AB
Org.nr: 556294-3612
Bolaget skall bedriva teknisk och ekonomisk förvaltning, redovisning, leasing- och mäkleriverksamhet, IT-tjänster, äga och förvalta värdepapper för egen räkning och därmed förenlig verksamhet.
Contrado Affärsutveckling AB
Org.nr: 556690-9379
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva redovisning, konsultationer inom redovisning, ekonomistyrning, skatter och bolagsrätt, handel med aktier och värdepapper, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig ...
Contrado Företagsutveckling AB
Org.nr: 556892-5209
Bolaget skall bedriva redovisning, konsultationer inom redovisning, ekonomistyrning, skatter och bolagsrätt, handel med aktier och värdepapper, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Contrado Holding AB
Org.nr: 556671-0553
Bolaget skall bedriva redovisning, konsultationer inom redovisning, ekonomistyrning, skatter och bolagsrätt, handel med aktier och värdepapper, förvaltning av fast och lös egenomdom samt därmed förenlig verksamhet.
Contrado Konsult AB
Org.nr: 556935-4292
Bolagets skall bedriva konsultationer inom redovisning, handel med aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Contrado Redovisning AB
Org.nr: 556607-3382
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva redovisning, konsultationer inom redovisning, ekonomistyrning, skatter och bolagsrätt, försäljning av lagerbolag, förvaltning av fast egendom, handel med aktier samt därmed förenl ...
DeCanja AB
Org.nr: 556788-7418
Företaget skall bedriva redovisning, konsultationer inom ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
EcoLibri AB
Org.nr: 556932-8197
Bolaget skall själv eller genom andra bolag, förvalta och driva restaurangrörelse, bedriva konsultverksamhet inom organisation, ekonomi och redovisning, äga och förvalta fast och lös egendom såsom aktier och fastigheter, ...
Edor Jonsson & Söner AB
Org.nr: 556181-8328
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom områdena ekonomisk redovisning och företagsutveckling samt uthyrning av personal inom dessa områden. Bolaget skall också äga och förvalta aktier och andelar i a ...
Ekonomica Sundsvall AB
Org.nr: 556980-2001
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisning, konsultationer inom redovisning, ekonomistyrning, skatter och bolagsrätt samt utbildning inom ekonomi och därmed förenlig verksamhet.
Ekonomiverkstan AB
Org.nr: 556908-4741
Löpande redovisning, lön- och personaladministration, övriga administrativa tjänster samt verksamhetsutveckling.
ess2 redovisning & revision AB
Org.nr: 556968-1496
Bolaget skall driva revisionsbyrå samt därmed förenlig verksamhet.
Forhaugs Redovisning AB
Org.nr: 556367-0370
Bolaget skall bedriva ekonomisk, redovisningsteknisk och administrativ verksamhet på konsultbasis, handel med värdepapper samt övrig därmed förenlig verksamhet.
Glimmerhuset Förvaltnings AB
Org.nr: 556926-4335
Bolaget skall bedriva projektutveckling och konsultation inom bygg- och fastighetsbranschen, äga och förvalta värdepapper, fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet är redov ...
Grönängens Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556439-6496
Bolaget skall bedriva redovisningsbyrå och konsultation avseende redovisning, skatter och management, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva hästavel, travtävlingsverksamhet, uthyrning av stall- och konva ...
GRÖREV Revisionsbyrå AB
Org.nr: 556471-8251
Bolaget skall bedriva redovisning, ekonomisk konsultation, revision samt därmed förenlig verksamhet.
Habacus AB
Org.nr: 556943-5513
Bolaget ska bedriva ekonomiservice, utbildning och rådgivning inom redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Htrab AB
Org.nr: 556837-9001
Bolaget skall bedriva konsultationer inom redovisning, handel med aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.