Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Strömstad

Gunilla Karlsson Redovisning i Strömstad AB
Org.nr: 556590-8844
Bolaget skall bedriva redovisningstjänster, fastighetsrelaterade tjänster såsom värdering, byggadministration ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
KGH Accountancy & VAT Services AB
Org.nr: 556424-7699
Bolaget skall bedriva redovisning och konsulttjänster inom administration och därmed förenlig verksamhet.
Niabma AB
Org.nr: 556832-8842
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och skatter samt därmed förenlig verksamhet.
Parvus Invest AB
Org.nr: 556398-3500
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom redovisning och administration vidare ska bolaget äga och förvalta aktier, andelar och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Silverörnen cinquante-sept AB
Org.nr: 556898-2366
Bolaget ska bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, främst utveckling och försäljning av databaserade redovisningssyste ...
Silverörnen dix-huit AB
Org.nr: 556897-0528
Bolaget ska bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, främst utveckling och försäljning av databaserade redovisningssyste ...
Silverörnen quarante-cinq AB
Org.nr: 556897-0650
Bolaget ska bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, främst utveckling och försäljning av databaserade redovisningssyste ...
Silverörnen quarante-quatre AB
Org.nr: 556897-0643
Bolaget ska bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, främst utveckling och försäljning av databaserade redovisningssyste ...
Silverörnen seize AB
Org.nr: 556898-2820
Bolaget ska bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, främst utveckling och försäljning av databaserade redovisningssyste ...
Silverörnen soixante et un AB
Org.nr: 556898-2663
Bolaget ska bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, främst utveckling och försäljning av databaserade redovisningssyste ...
Silverörnen soixante-cinq AB
Org.nr: 556898-2705
Bolaget ska bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, främst utveckling och försäljning av databaserade redovisningssyste ...
Silverörnen soixante-six AB
Org.nr: 556898-2721
Bolaget ska bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, främst utveckling och försäljning av databaserade redovisningssyste ...
Silverörnen trente AB
Org.nr: 556897-0999
Bolaget ska bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, främst utveckling och försäljning av databaserade redovisningssyste ...
Silverörnen trois AB
Org.nr: 556898-2812
Bolaget ska bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, främst utveckling och försäljning av databaserade redovisningssyste ...
Silverörnen vingt et un AB
Org.nr: 556897-0916
Bolaget ska bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, främst utveckling och försäljning av databaserade redovisningssyste ...
Silverörnen vingt-cinq AB
Org.nr: 556897-0981
Bolaget ska bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, främst utveckling och försäljning av databaserade redovisningssyste ...
Silverörnen vingt-quatre AB
Org.nr: 556897-0536
Bolaget ska bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, främst utveckling och försäljning av databaserade redovisningssyste ...
Silverörnen vingt-trois AB
Org.nr: 556897-0932
Bolaget ska bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, främst utveckling och försäljning av databaserade redovisningssyste ...
Stenane i Strömstad AB
Org.nr: 556621-7484
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster inom ekonomi, redovisning, skatt, management samt äga och förvalta fastigheter, aktier och andra värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Strömstad Redovisning och Revision KB
Org.nr: 969746-1383
Bolaget ska bedriva revision, redovisning, rådgivning och annan konsultativ verksamhet inom företagsadministration samt idka därmed förenlig verksamhet.