Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Parvus Invest AB

"Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom redovisning och administration vidare ska bolaget äga och förvalta aktier, andelar och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Administration - Bokföringsbyrå - Redovisning
Org.nr: 556398-3500
Företagsform: Aktiebolag