Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Administration i Strömstad

Aktiebolaget Torp 2:3
Org.nr: 556509-4603
Bolaget skall bedriva förvaltning av värdepapper, fastighetsförvaltning, konsultverksamhet inom spedition, projektering och administration av golfanläggningar och därmed förenlig verksamhet.
Blue Horseshoe Holding AB
Org.nr: 556956-0070
Bolaget skall bedriva klädhandel, administration av koncernbolag, vidare skall bolaget bedriva fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Capa Consult & Invest AB
Org.nr: 556938-6385
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva konsultverksamhet inom administration och energisparande, äga och förvalta aktier och andelar i andra företag, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet i ...
Dynegolf AB
Org.nr: 556505-6701
Bolaget skall bedriva projektering, anläggning och drift av golfbana, konsultationer och administration inom sjukvårdsområdet samt bedriva handel med och förvaltning av värdepapper.
Ecus Electronic Custom Support AB
Org.nr: 556590-9511
Bolaget skall bedriva administration och rådgivning vid upprättande av tulldokument samt vara behjälplig vid övriga frågor gällande import och export ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Gamla Gränsbron AB
Org.nr: 556620-2056
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt genom egen verksamhet och genom dotterbolag inneha och bedriva förvaltning av fastigheter samt värdepapper, handel med fastigheter och vär- depapper, handel med dagligvaror ...
Kebal Förvaltning AB
Org.nr: 556300-1170
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och värdepapper, förvalta fordringar och reverser, äga och förvalta lös egendom samt bedriva leasing- och uthyrnings verksamhet avseende datorer, kontorsmaskiner, bilar' entrepr ...
KGH Accountancy & VAT Services AB
Org.nr: 556424-7699
Bolaget skall bedriva redovisning och konsulttjänster inom administration och därmed förenlig verksamhet.
Kjell-Åke Thelins Företagsservice AB
Org.nr: 556503-9129
Bolaget skall bedriva konsultationer och administration för åkeri med skogstransporter och jord- och skogsbruk, förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Myren Invest AB
Org.nr: 556585-8882
Bolaget skall äga och förvalta aktier och andra värdepapper, bedriva konsultverksamhet inom administration, ekonomi och management samt idka därmed förenlig verksamhet.
Parvus Invest AB
Org.nr: 556398-3500
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom redovisning och administration vidare ska bolaget äga och förvalta aktier, andelar och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Silverörnen cinquante-sept AB
Org.nr: 556898-2366
Bolaget ska bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, främst utveckling och försäljning av databaserade redovisningssyste ...
Silverörnen dix-huit AB
Org.nr: 556897-0528
Bolaget ska bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, främst utveckling och försäljning av databaserade redovisningssyste ...
Silverörnen quarante-cinq AB
Org.nr: 556897-0650
Bolaget ska bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, främst utveckling och försäljning av databaserade redovisningssyste ...
Silverörnen quarante-quatre AB
Org.nr: 556897-0643
Bolaget ska bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, främst utveckling och försäljning av databaserade redovisningssyste ...
Silverörnen seize AB
Org.nr: 556898-2820
Bolaget ska bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, främst utveckling och försäljning av databaserade redovisningssyste ...
Silverörnen soixante et un AB
Org.nr: 556898-2663
Bolaget ska bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, främst utveckling och försäljning av databaserade redovisningssyste ...
Silverörnen soixante-cinq AB
Org.nr: 556898-2705
Bolaget ska bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, främst utveckling och försäljning av databaserade redovisningssyste ...
Silverörnen soixante-six AB
Org.nr: 556898-2721
Bolaget ska bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, främst utveckling och försäljning av databaserade redovisningssyste ...
Silverörnen trente AB
Org.nr: 556897-0999
Bolaget ska bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, främst utveckling och försäljning av databaserade redovisningssyste ...