Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Strömstad

Akrotiri AB
Org.nr: 556557-5031
Bolaget skall äga och förvalta aktier, fastighetsförvaltning, idka handel med bilar, sälja konsultationer inom ekonomi och marknadsföring ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Kapitalgeneratorn
Org.nr: 556397-9094
Bolaget skall bedriva ekonomisk konsultverksamhet, ägande och förvaltande av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Baker Tilly Strömstad KB
Org.nr: 969662-5343
Redovisningsbyrå, rådgivning inom ekonomi och skatt, utbildning inom ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
CaLin Förvaltning AB
Org.nr: 556496-8559
Aktiebolaget ska äga och förvalta värdeppper samt idka därmed förenlig verksamhet.
CaLin Konsult AB
Org.nr: 556875-0680
Aktiebolaget ska bedriva redovisningsverksamhet direkt eller genom delägt bolag samt därmed förenlig verksamhet
ECUS Holding AB
Org.nr: 556845-2998
Bolaget skall äga och förvalta aktier och andelar, bedriva kapitalplacering samt därmed förenlig verksamhet.
Gunilla Karlsson Redovisning i Strömstad AB
Org.nr: 556590-8844
Bolaget skall bedriva redovisningstjänster, fastighetsrelaterade tjänster såsom värdering, byggadministration ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Kebal Förvaltning AB
Org.nr: 556300-1170
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och värdepapper, förvalta fordringar och reverser, äga och förvalta lös egendom samt bedriva leasing- och uthyrnings verksamhet avseende datorer, kontorsmaskiner, bilar' entrepr ...
KGH Accountancy & VAT Services AB
Org.nr: 556424-7699
Bolaget skall bedriva redovisning och konsulttjänster inom administration och därmed förenlig verksamhet.
Magnussons Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556309-3136
Bolaget skall bedriva redovisnings- och revisionsverksamhet, utföra ekonomisk konsultation och affärsjuridiska uppdrag samt idka därmed förenlig verksamhet.
Myren Invest AB
Org.nr: 556585-8882
Bolaget skall äga och förvalta aktier och andra värdepapper, bedriva konsultverksamhet inom administration, ekonomi och management samt idka därmed förenlig verksamhet.
Parvus Invest AB
Org.nr: 556398-3500
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom redovisning och administration vidare ska bolaget äga och förvalta aktier, andelar och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Redovisningstjänst i Strömstad AB
Org.nr: 556582-4199
Aktiebolaget ska bedriva handel med värdepapper, redovisnings- och rådgivningsverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.
Strömstad Gruppen AB
Org.nr: 556670-5843
Bolaget skall äga och förvalta aktier, andelar, värdepapper och fastigheter, bedriva värdepappershandel samt idka därmed förenlig verksamhet.
Strömstad Redovisning och Revision KB
Org.nr: 969746-1383
Bolaget ska bedriva revision, redovisning, rådgivning och annan konsultativ verksamhet inom företagsadministration samt idka därmed förenlig verksamhet.
Sääf Redovisning & Revision i Strömstad AB
Org.nr: 556431-4432
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra uppdrag inom redovisning, skatterådgivning, ekonomiska konsultationer och därmed förenlig verksamhet.