Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Stenane i Strömstad AB

"Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster inom ekonomi, redovisning, skatt, management samt äga och förvalta fastigheter, aktier och andra värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Ekonomi - Fastigheter - Konsulttjänster - Redovisning
Org.nr: 556621-7484
Företagsform: Aktiebolag