Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsulttjänster i Strömstad

Business Services International BSI AB
Org.nr: 556472-0992
Bolaget skall utföra konsulttjänster avseende inköp och försäljning och idka handel med varor, inom i företrädesvis verkstads- industri, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bygga hus i Bohuslän AB
Org.nr: 556915-6093
Bolaget ska bedriva försäljning av byggsatser och byggmaterial, konsulttjänster inom bryggbranschen, samt därmed förenlig verksamhet.
Cinco Invest AB
Org.nr: 556799-2184
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva investerings- verksamhet i andra bolag, uthyrning av konsulttjänster inom byggsektorn samt byggnadsverksamhet i egen regi och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall där ...
Datatjänsten Väst AB
Org.nr: 556927-7022
Bolaget skall bedriva handel och konsulttjänster inom data och telefoni och därmed förenlig verksamhet.
Engagera Företagsutveckling AB
Org.nr: 556794-6214
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva kompetensutveckling, utbildning, marina tjänster såsom konsulttjänster med service av navigationsutrustning, rådgivning inom navigation, samt charterverksamhet. Äga och fö ...
Glittertind AB
Org.nr: 556353-4287
Bolaget skall bedriva rederiverksamhet, befraktning av fartygslinjer, spedition, restauranger, konsultativa tjänster inom marknadsföring, kompetensutveckling, konceptutveckling, konsulttjänster och detaljhandel inom data ...
KGH Accountancy & VAT Services AB
Org.nr: 556424-7699
Bolaget skall bedriva redovisning och konsulttjänster inom administration och därmed förenlig verksamhet.
LGP Strömstad AB
Org.nr: 556287-7935
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsulttjänster inom IT, handel med bastuaggregat samt upplevelseturism inom fiske o jakt samt idka därmed förenlig verksamhet.
MIE Marin AB
Org.nr: 556632-2656
Bolaget skall bedriva försäljning och service av marinmotorer och båtar, import av båtmotorer, konsulttjänster som mariningenjör och därmed förenlig verksamhet.
Norditec HB
Org.nr: 969704-8925
Import och försäljning av möbler och interiörprodukter. Konsulttänster inom interiör och inreding. Konsulttjänster inom övrig detaljhandel såsom varuplacering, lagerstrukturering.
Stark Besöksnäring Bohuslän AB
Org.nr: 556830-6061
Bolaget ska leverera konsulttjänster och projektledning inom besöksnäring och turism samt därmed förenlig verksamhet.
Stenane i Strömstad AB
Org.nr: 556621-7484
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster inom ekonomi, redovisning, skatt, management samt äga och förvalta fastigheter, aktier och andra värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
THK Invest AB
Org.nr: 556725-5855
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, handel med fastigheter och konsulttjänster inom fastighetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
VGVinco Fastighets AB
Org.nr: 556975-5415
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom trädgård och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
World Culture AB
Org.nr: 556904-1279
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom handelsutveckling samt inköp och försäljning av interiörprodukter via butik och web och därmed förenlig verksamhet.
Ädel Snickeri & Byggnadsvård i Bohuslän AB
Org.nr: 556685-8485
Föremålet för bolagets verksamhet är tillverkning och reparation av byggnads- och inredningssnickerier samt konsulttjänster inom byggnadsvård av kulturhistoriska värdefulla byggnader och miljöer och därmed förenlig verks ...