Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Kungälv

Belgiska Pralinboden HB
Org.nr: 969692-2039
Import, export, logistik inom livsmedel. Arbetsprojektledning, rådgivning, konsultering inom telekom.
Benjis Riv & Sanering AB
Org.nr: 556697-7251
Bolaget ska bedriva verksamhet inom bygg- och rivningssanering samt konsultation och rådgivning inom bygg och anläggning.
Bikehouse Sweden AB
Org.nr: 556554-0001
Bolaget ska bedriva motorcykelverkstad, reparation, service och försäljning av reservdelar samt motorcyklar och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva verksamhet som mastering av audio och musik, konsultation in ...
Bo-Canis AB
Org.nr: 556842-3825
Utbildning och rådgivande verksamhet om hund och katt avseende avel, betende, kost och dressyr samt publicistisk verksamhet och försäljning av djurtillbehör samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom bedriva k ...
Content Design AB
Org.nr: 556817-4329
Bolaget ska erbjuda produkter och konsulttjänster på såväl webb som i verklighet i följande former: Webbshop - unika, roliga, spännande och till viss del trendiga produkter inom främst inredning. Konsult 1 - tjänst på he ...
Didakt Fastighetsstrategi AB
Org.nr: 556972-4304
Bolaget skall bedriva affärsstöd, rådgivning och förvaltning inom fastighetssektorn samt därmed förenlig verksamhet
Efk Nordic Telecom AB
Org.nr: 556411-0194
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsulttjänster inom ekonomisk rådgivning och marknadsföring, handel med värdepapper, förvaltning av fast och lös egendom ocoh därmed liknande verksamhet.
Finanssupport i Väst AB
Org.nr: 556899-6978
Bolagets verksamhet skall vara att sälja rådgivning till företag vad gäller frågor och problem kring deras val av bank, finans- bolag och i urvalet av deras finansiella tjänster.
Försäkringsmäklare Håkan Edsberger AB
Org.nr: 556366-0744
Bolaget skall köpa och sälja fastigheter och värdehandlingar, bedriva travverksamhet, förmedling av försäkringar och i anslutning därtill utföra ekonomisk och juridisk rådgivning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
GeEssGe Affärsutveckling AB
Org.nr: 559036-3874
Konsulterande rådgivning i affärsutveckling.
H.N. Medical Company AB
Org.nr: 556769-7841
Bolaget skall bedriva rådgivning, utredning, diagnostik och behandling inom medicin och hälsa, produktion av hälsoprodukter, utbildning och utgivande av böcker, inneha aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamh ...
Hamburgö Consulting AB
Org.nr: 556990-7396
Bolaget äga och förvalta värdepapper samt bedriva konsultverksamhet inom ledarskap och rådgivning.
Jennys Gröna AB
Org.nr: 556989-1095
Företaget bedriver butikshandel, anläggning, rådgivning och kursverksamhet inom blommor och trädgård.
Johan Helin Invest AB
Org.nr: 556896-4216
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning och finansiell rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Johansson & Partners - Ekonomi och Juridik AB
Org.nr: 559030-0926
Aktiebolaget ska bedriva undervisning, information, förlags- verksamhet, juridisk och ekonomisk rådgivning, förvaltning av lös och fast egendom.
Lövgren Sport and Business Networks AB
Org.nr: 556790-4585
Bolaget ska bedriva konsult- och föreläsningsverksamhet främst inom sport och media, tillhandahålla rådgivning med inriktning mot organisationsförändringar, bedriva import och export av varor inom sportbranschen , förval ...
Olsson Redovisning & Affärsutveckling AB
Org.nr: 556331-4961
Bolaget ska bedriva konsulterande verksamhet inom ekonomisk rådgivning, redovisning och affärsutveckling samt handel med värdepapper såsom aktier, optioner samt även äga och förvalta såväl fast som lös egendom och därmed ...
OMM Sweden AB
Org.nr: 556920-0982
Bolagets verksamhet ska vara att erbjuda managementtjänster och rådgivning mot företagsledningar och ägarledda bolag inom verkstadsindustri, medicinteknisk industri och tekniska konsultbolag. Därutöver bedrivna konsulter ...
Osprey Group AB
Org.nr: 556543-3389
Bolaget skall bedriva en konsultverksamhet inom företagsstrategiskt utveckling, riskhantering och ekonomisk rådgivning samt affärsutveckling inom ett flertal industri jämte därmed förenlig verksamhet.
Peter Strömbergs Konsult och Ekonomi AB
Org.nr: 556832-9006
Bolaget ska bedriva konsultationer och rådgivning inom skatter och ekonomi.