Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

H.N. Medical Company AB

"Bolaget skall bedriva rådgivning, utredning, diagnostik och behandling inom medicin och hälsa, produktion av hälsoprodukter, utbildning och utgivande av böcker, inneha aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bokförlag - Böcker - Rådgivning
Org.nr: 556769-7841
Företagsform: Aktiebolag