Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Kungälv

Peter Strömbergs Revisionsbyrå AB
Org.nr: 556471-4201
Bolaget skall bedriva revision, redovisning, skatterådgivning och annan företagsekonomisk rådgivning, handel med värdepapper avseende egna tillfälliga likviditetsöverskott samt därmed förenlig verksamhet.
Qonoq AB
Org.nr: 556732-8454
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom försäljning, produktutveckling, affärsutveckling, marknadsföring, utbildning och rådgivning samt äga och förvalta värdepapper, fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig ...
Rockesta Invest AB
Org.nr: 556741-8701
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt idka redovisningsverksamhet och annan ekonomisk rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
Skruf Engineering AB
Org.nr: 556827-4624
Bolaget ska bedriva teknisk rådgivning, projektering samt försäljning av komponenter till luftintagssystem
Stakkestad Invest AB
Org.nr: 556892-6157
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper samt bedriva rådgivning och konsulting inom management och försäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Swedish Spara Smart AB
Org.nr: 556482-0057
Bolaget skall köpa och sälja fastigheter och värdehandlingar, bedriva travverksamhet, utföra ekonomisk och juridisk rådgivning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Säkra Kungälv AB
Org.nr: 556649-6641
Aktiebolaget ska bedriva försäkringsmäkleri och finansiell rådgivning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Trygg partner på Nolhaga AB
Org.nr: 556986-3623
Bolaget skall bedriva verksamhet inom Facility Management, konsult inom byggentreprenadbranschen, juridisk rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
WindGainer AB
Org.nr: 556788-7848
Bolaget ska bedriva handel med vindkraftsverk, köpa och sälja fastigheter och värdehandlingar, och i anslutning därtill utföra ekonomisk och juridisk rådgivning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.