Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nybyggnation i Stockholm

WAGENIUS VÅNING & VILLA AB
Org.nr: 556859-4005
Aktiebolaget ska bedriva fastighetsutveckling, restaurering och renovering av fastigheter, nybyggnation.