Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nybyggnation i Stockholm

FMK Consulting AB
Org.nr: 556663-9703
Aktiebolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom byggbranschen med nybyggnation av villor i varierande storlek, anskaffa mark för bebyggelse, bygga och försälja fastigheter vidare. Bolaget ska också tillhandahålla kon ...
Formico Kraftbyggarna AB
Org.nr: 556678-6231
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, utföra entreprenader inom nybyggnation, renovering och anläggning, bedriva maskinuthyrning avseende bygg och entreprenad samt idka därmed förenlig verksamhet.
Fregi Bygg AB
Org.nr: 556944-5991
Aktiebolaget ska bedriva nybyggnation av bostäder samt därmed förenlig verksamhet.
Gorma S/M HB
Org.nr: 969757-5380
Nybyggnation, reparationer, ombyggnationer, snickeri och timring. Bolaget ska bedriva fastighetsunderhåll, serviceunderhåll, reparation, renovering, montering, demontering, installation, mekaniska arbeten, anläggningsarb ...
Greenelizer AB
Org.nr: 556921-3712
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning mot hållbar stadsutveckling och hållbar produktutveckling, främst inom nybyggnation'ombyggnation' arkitektur, samt bedriva industridesign' produktframställning, servic ...
Gröndals Dyksäkerhet AB
Org.nr: 559013-0570
Dykarbete med huvudsaklig inriktning reparation, nyproduktion av bryggor, bojar, båtar. Dyksäkerhetsarbeten i samband med arbete som pågår från båt och under vatten, samt säkra olika evenemang med säkerhetsdykare. Allt i ...
Homebuild Sweden AB
Org.nr: 559009-1319
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsområden, nybyggnation, fastighetsförvaltning, byggprojektering, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, samt därmed förenlig ve ...
Juringehem AB
Org.nr: 556832-6796
Bolaget ska utföra entreprenadarbeten inom nybyggnation och renovering samt investera i fastigheter, utföra konsultuppdrag som byggnadsingenjör och kvalitetsansvarig enligt plan- och bygg- lagen samt ävensom idka därmed ...
K W Construction AB
Org.nr: 556948-4248
Utförande av bygg entreprenader inom nybyggnation samt rotarbeten.
Kungsblick AB
Org.nr: 556825-7553
Bolaget ska bedriva förvaltning och nybyggnation av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Landing Holding AB
Org.nr: 556369-8421
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsområdena, nybyggnation, fastighetsförvaltning, byggprojektering, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, samt därmed förenlig v ...
LE Invest Group EF
Org.nr: 769619-6893
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen genom att bedriva affärsverksamhet vari medlemmarna bereds arbete genom att initiera - utveckla - bibehålla och utöka sina affärer och ...
Lennart Nilsson & Partners AB
Org.nr: 556544-8122
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsulterande verksamhet inom affärs-, fastighets-, organisationsutveckling, marknadsföring samt utföra nybyggnation, om- och tillbyggnad, äga och förvalta fast och lös egend ...
Lennart Nilsson & Partners Fastighets AB
Org.nr: 556797-1543
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper,äga och förvalta fast och lös egendom samt idka handel med fast och lös egendom, huvudsakligen butiks- och kontorsinventarier. Uthyrning och försäljning av bygg- o ...
Lew-IT Consulting AB
Org.nr: 556634-9105
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster inom IT-området, företrädesvis avseende projektledning, ävensom idka därmed förenlighet. Nybyggnation och renovering av mindre fastigheter och fritidsanläggningar samt idka därmed ...
Lindblad & Partners AB
Org.nr: 556426-0205
Aktiebolagets verksamhet är nybyggnation, renovering och förvaltning av enskilda objekt och fastigheter. Bolaget bedriver vidare verksamhet inom inredning, reklam jämte därmed förenlig verksamhet.
LTD Sekvens 2 AB
Org.nr: 556655-0041
Bolaget ska bedriva byggnads- och fastighetsverksamhet i form av underhåll, reparationer, uppförande och nybyggnation och därmed förenlig verksamhet.
Magnoli AB
Org.nr: 556768-5903
Bolaget ska bedriva verksamhet inom arkitektur, design, fotografi och konst, galleriverksamhet, projektledning inom arkitektur, bygg och design. Vidare ska bolaget bedriva verksamhet som totalentreprenör vid renoveringar ...
Noläll AB
Org.nr: 556977-7062
Bolaget skall bedriva nybyggnation, renovering, ombyggnad av hus, lägenheter, fastigheter även konsultation inom bygg och anläggning, möbelproduktion och därmed förenlig verksamhet.
Nordiska Ecohus AB
Org.nr: 556948-6136
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva nybyggnation av hus samt fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.