Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nybyggnation i Stockholm

Normelli & Rudberg AB
Org.nr: 556727-5309
Bolaget skall bedriva konsultation inom områdena fastigheter och om- och nybyggnation, bedriva handel med fastigheter, värdepapper, antikviteter, inventarier, byggvaror - material och övriga diverse varor - tjänster inom ...
Nos Futura Entreprenad KB
Org.nr: 969773-5216
Bolaget skall verka inom bygg branschen, främst med utveckling av fastigheter, samt med 'tillom och nybyggnation för fastigheter och underhåll.
OED Assist AB
Org.nr: 556379-2166
Bolaget skall bedriva affärsutveckling och rådgivning i managementfrågor, utredning, rådgivning och projektering inom områderna utbildning, inlärning, pedagogik samt IT- och organisationsutveckling. Vidare ska bolaget be ...
PeeLee Bygg & Schakt AB
Org.nr: 556891-7313
Bolaget ska bedriva byggverksamhet och markarbeten även nybyggnation och allt som tillhör med det.
PUTO HB
Org.nr: 916619-2337
INDUSTRIELL, TEKNISK OCH HANTVERKSKONSULT OCH KONSTRUKTIONSVERKSAMHET, REPARATION, KORREKTION OCH NYBYGGNATION AV MUSIKINSTRUMENT SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET
R&W Logistics HB
Org.nr: 969755-5234
Företaget skall bedriva lokaluthyrnings, både affärs och bostäder. Företaget skall skall bedriva fastighetsförvalning och drift och arkitektur arbete för nybyggnation av fastigheter. Företaget ska vara verksam inom IT oc ...
ROJU KONSULT AB
Org.nr: 556586-6307
Bolaget skall driva byggnadskonsultation, nybyggnation, renovering, snickeri även markarbete och försäljning av byggvaror.
Saltsjökvarn Bygg AB
Org.nr: 556799-9296
Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet, renovering och nybyggnation av lägenheter och hus, import av byggmaterial, äga fastigheter, fastighetsförädling, samt sälja fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet. Företaget ...
Sebastian Muryn Byggservice AB
Org.nr: 556961-7532
Bolaget ska syssla med nybyggnation samt renovering av hus eller bostäder eller andra lokaler.
Servisco AB
Org.nr: 559028-5739
Aktiebolaget ska bedriva en verksamhet inom fastighetsservice dvs. allt från fastighetsrenoveringar till nybyggnation.
Sillen & Varvet AB
Org.nr: 559012-7477
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter, utveckling och nybyggnation inom fastighetsbranschen, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Sinfab AB
Org.nr: 556818-1480
Företaget kommer att förmedla tjänster inom byggsektorn, ansvara för projektledning vid nybyggnation. Bygg och inredning. Fasad och plattsättning. Betongarbeten.
Stefan Öbergs Byggservice AB
Org.nr: 556685-7099
Bolaget ska bedriva nybyggnation, snickeri och renovering av fastigheter och lokaler samt därmed förenlig verksamhet.
Stockva Kvalitetsbygg AB
Org.nr: 556673-0528
Bolaget skall bygga om lägenheter och villor, samt nybyggnation samt därmed förenlig verksamhet.
Svenska Byggentreprenader Värmdö AB
Org.nr: 556889-6285
Bolaget skall bedriva byggentreprenad inom nybyggnation, till- och ombyggnad, snickeri, grundarbete och markentreprenad. Fastighetsservice och bemanning. Förvalta lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Södermalms Båtbyggeri AB
Org.nr: 556908-7348
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra dykuppdrag, nybyggnation, renovering, underhåll och besiktning av fritidsbåtar och skärgårdsbåtar jämte därmed förenlig verksamhet.
Södra Puts AB
Org.nr: 556112-2010
Föremål för bolagets verksamhet är att idka fasadrenoveringar samt konsultarbeten dito, nybyggnation, ROT-arbeten och kompletta renoveringsarbeten av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Tors Byggnadsplåtslageri AB
Org.nr: 556978-6972
Aktiebolaget ska bedriva takarbeten för privata kunder, föreningar och företag. Takarbeten kommer att avse nybyggnation, reparation och underhåll. Byggnadsplåtslageri kommer att utföras i hyrd lokal.
Uhlestam Consulting AB
Org.nr: 556982-6083
Bolaget skall bedriva konsult och utbildningstjänster inom IT samt eventverksamhet. Uthyrning av olika typer av fastigheter, fordon, datorer, nätverksutrustning och verktyg. Mäklartjänster för alla typer av egendom. Bema ...
Västberga Tak AB
Org.nr: 556711-7691
Företaget skall ha som sin verksamhet att bedriva konsultation inom byggverksamhet samt utföra renoveringar och nybyggnation, fastighetsservice, underhåll och därtill relaterad verksamhet.