Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Lerum

Brinkeby Public Relations AB
Org.nr: 556590-5816
Föremålet för bolagets verksamhet är med reklam, marknadsföring, marknadsundersökningar, mediebyrå, annonsförsäljning samt förvaltning av fast och lös egendom, och därmed förenlig verksamhet.
Brissman & Brissman HB
Org.nr: 916897-6851
Marknadsföring och information samt design-, foto-, film- och videouppdrag.
Contract Production Design i Göteborg AB
Org.nr: 556619-9807
Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av inredningsprodukter, mjuka och hårda golv och accessoarer samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
CPJ Consulting AB
Org.nr: 556433-9306
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom kommunikation och marknadsföring.
Distanskunskap Scandinavia AB
Org.nr: 556810-0548
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva streamade TV-produktioner och web-lösningar för marknadsföring samt information via internet såsom distansutbildningar baserat från Göteborg och därmed förenlig verksamhet ...
Ekebacka kommunikation & konst AB
Org.nr: 556808-5004
Bolagets verksamhet ska vara att erbjuda tjänster inom marknads- föring, information, reklam, PR och design samt därmed förenlig verksamhet, samt även innefatta skapande och försäljning av konst och genomförande av kurse ...
Ekermedia AB
Org.nr: 556845-7609
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, grafisk design och produktion, IT samt översättning och försäljning av varor i anslutning härtill till slutkonsument och företag samt därmed förenlig verksamhe ...
Go To Market Sweden AB
Org.nr: 556559-4933
Bolaget skall bedriva rådgivning inom försäljning och marknadsföring. Utbildning och konsultverksamhet inom medicin och vård, äga samt handel med värdepapper, äga fast och lös egendom, handel med möbler, konst, antikvite ...
iVision Group EF
Org.nr: 769622-1519
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bereda dem arbete i föreningens verksamhet som är att utöva marknadsföring och därmed förenlig verksamhet. Medlem deltager med sin arbets ...
JMJ Marketing HB
Org.nr: 969755-9772
Rådgivning och Konsultarbete inom event, marknadsföring, försäljning och etablerande av nya bolag
Knownet AB
Org.nr: 556572-5032
Bolaget skall distribuera intellektuellt material, såsom t.ex programvaror och utbildningsmaterial i abonnemangsform via Internet samt att sköta all kundadministration för företag och organisationer som vill använda sig ...
Lars Engström Development AB
Org.nr: 556925-4203
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster inom ledar- och organisationsutveckling, reklam och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Lerums Mäss o Fastighetsservice HB
Org.nr: 969663-0533
Diverse snickerier och mattläggning samt anläggningsarbeten, konsultation och utbildning inom marknadsföring och ekonomi.
MAGEA AB
Org.nr: 556975-4053
Företaget utför konsulttjänster i huvudsak inom bilindustrin och delvis inom livsmedel- telekommunikation- och läkemedels- industri. Tjänsterna omfattar marknadsföring, försäljning, projektdrivning och teknisk utveckling ...
Meljo AB
Org.nr: 556706-8126
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva inredning och hantverk. Entreprenad inom bygg- och inredningsprojekt. Marknadsföring och kommunikation samt därmed förenlig verksamhet.
Monkey World & Company AB
Org.nr: 556927-0407
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i andra bolag samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva koncerninterna tjänster åt bolagen inom koncernen såsom marknadsföring, administ ...
No Ad Communication AB
Org.nr: 556464-2675
Bolaget skall bestå av ekonomisk rådgivning, handel med och förvaltning av fastigheter och värdepapper, samt marknadsbearbetning och marknadsföring av livsmedel.
Oesterreich Marketing AB
Org.nr: 556818-3882
Bolaget ska bedriva konsultationer inom området reklam och marknadsföring samt idka därmed förenlig verksamhet.
Olle Ebbinghaus Information AB
Org.nr: 556668-8445
Bolagets verksamhet skall vara konsultation, utbildningar, föreläsningar, konferenser, utställningar, marknadsföring och andra evenemang inom organisationsutveckling, verksamhetsutveckling IT, arkiv- och dokumenthanterin ...
Per-Anders Broman & Co AB
Org.nr: 556388-1001
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena industriell marknadsföring och affärsutveckling, handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt att idka därmed förenlig verksamhet.