Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsulttjänster i Ängelholm

2Spend&Invest Scandinavia AB
Org.nr: 556504-9490
Aktiebolaget ska bedriva marknadsföring inom musik och nöjes- branschen, festarrangemang, företagsevent samt konsultationer inom ovanstående områden. Bolaget skall även bedriva marknads- kommunikation, internetmarknadsfö ...
AB Bengtsson Förvaltning
Org.nr: 556830-9883
Bolaget ska äga och förvalta fast egendom och aktier och utföra konsulttjänster inom ekonomi och fastighetsområdet och därmed förenlig verksamhet.
AB ELPA Båt o konsult
Org.nr: 556513-4557
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel med båtar samt charterverksamhet med båtar, utföra konsulttjänster inom fastighets och ekonomiområdet och annan därmed förenlig verksamhet.
AB Hallandsåsen Fastigheter
Org.nr: 556605-0802
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast egendom och aktier, utföra konsulttjänster inom ekonomi och fastighetsområdet och annan därmed förenlig verksamhet.
AKJ Psykologkonsult AB
Org.nr: 556846-1361
Bolaget skall bedriva konsultation inom psykologi, utredning, behandling samt konsulttjänster avseende företags- och verksamheters organisation och därmed förenlig verksamhet.
Avedo AB
Org.nr: 556911-6279
Bolaget skall bedriva system- och produktutveckling av såväl egna som kunders IT-relaterade produkter samt utföra konsulttjänster inom programmering och därmed förenlig verksamhet.
B&P Cons Trad AB
Org.nr: 556839-4307
Bolaget ska bedriva uthyrning av entreprenadmaskiner (typ minigrävare) och konsulttjänster för vägtransporter (chaufförs- tjänst). Teknisk utbildning för flygverksamhet, import av flygmateril samt entreprenadmaskiner. Ko ...
BALAB i Ängelholm AB
Org.nr: 556539-3732
Bolaget skall äga och förvalta aktier och lös egenom och tillhandahålla konsulttjänster inom förpackningsbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet samt idka bokföringstjänster
C-2 Bolaget AB
Org.nr: 556834-2900
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggtjänster och konsulttjänster inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Carl Keruböö AB
Org.nr: 556512-6223
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom produktutveckling, marknadsföring, produktionsteknik och produktionsekonomi ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
CN Fishtech AB
Org.nr: 556900-0796
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster inom området produkt- och processutveckling för djupfrysta livsmedel med tyngdpunkt på fisk.
Detalj Data i Sverige AB
Org.nr: 556696-4929
Bolaget skall bedriva handel, förvaltning samt utveckling av datasystem för butiker inom detaljhandel och tillhandahållande av därtill hörande support- och konsulttjänster samt idka därmed förenlig verksamhet
Detreena AB
Org.nr: 556793-9094
Bolaget ska erbjuda konsulttjänster inom projektledning, koordinering och hållfasthetsberäkning. Konsultverksamheten omfattar även omvärldsbevakning och strategiutveckling inom energibranschen.
Egonaut Consulting AB
Org.nr: 556974-7073
Bolaget ska syssla med konsulttjänster inom personalarbete, ledarskap och därmed förenlig verksamhet. Bolaget arbetar även med att skriva och sälja litteratur inom ovanstående område.
Eixample AB
Org.nr: 556925-8154
Bolaget ska tillhandahålla konsulttjänster inom sjukvård, förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Erik Granqvist AB
Org.nr: 556980-6259
Bolaget ska bedriva coaching och konsulttjänster inom sport, media, föredrag, reklam, författarskap, sportcamper, sportresor, friskvård och hälsoverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Fornby Invest AB
Org.nr: 556423-1289
Bolaget skall bedriva fastighetsmäkleri, finansiell rådgivning samt konsulttjänster inom redovisning samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Forno Stenugnar Sverige AB
Org.nr: 559004-4219
Bolaget skall bedriva verksamhet såsom tillverkning, försäljning och montering av stenugnar. Företaget säljer konsulttjänster och tjänster kring stenugnar.
Fotodok AB
Org.nr: 556864-7688
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsulttjänster inom byggbranschen, fotodokumentering och fotouppdrag, handel inom bygg'fastighet'hem samt fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
General T Consulting AB
Org.nr: 556772-2938
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster kring organisationsutveckling, management, försäljning och myndighetskontakter och därmed förenlig verksamhet.