Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsulttjänster i Ängelholm

Habony Consult AB
Org.nr: 556984-6974
Bolaget ska utföra konsulttjänster inom telekom jämte därmed förenlig verksamhet.
Happy Monkey HB
Org.nr: 969759-4506
Bolaget skall bedriva marknadsföring inom festarrangemang företagsevent samt konsulationer inom ovanstående områden. Bolaget skall även bedriva marknadskommunikation, internetmarknadsföring, konsulttjänster inom marknads ...
Huruvida Invest AB
Org.nr: 556644-8220
Bolagets verksamhet skall vara att försälja konsulttjänster inom finansiell och ekonomisk sektor, äga, förvalta samt idka handel med aktier, värdepapper, ägarandelar i aktiebolag och handelsbolag, fastigheter samt därmed ...
iQChange AB
Org.nr: 556713-0355
Bolaget ska tillhandhålla service och tjänster inom försäljning och marknadsföring samt konsulttjänster inom inredning och restaurangverksamhet samt utveckla och marknadsföra dataprogram, IT-konsulttjänster, affärsutveck ...
Kjell Bengtsson & Söner AB
Org.nr: 556564-0702
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast egendom och aktier, bedriva uthyrning av lastbilar och släpvagnar samt utföra konsulttjänster inom fastighetsområdet samt därmed förenlig verksamhet.
KONSULINEN AB
Org.nr: 556458-4703
Bolaget skall bedriva konsulttjänster avseende utveckling av elektroniska säkerhets- och övervakningssystem och utbildning i detta, marknadsföring, tillverkning och försäljning av elektroniska säkerhets- och övervaknings ...
Leeman & Olsson International AB
Org.nr: 556235-7821
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med fastigheter, äga och förvalta värdepapper samt bedriva marknadsföring, försäljning av tjänster avseende företagsprofilering, arrangera marknadsföringsevent s ...
LH Healthpharma Consulting KB
Org.nr: 969695-6870
Handel med hälsoprodukter såsom naturläkemedel, kosttillskott, hygien- och hudvårdsprodukter. Konsulttjänster inom läkemedel, kosmetiska produkter, medicintekniska produkter, livsmedel och kosttillskott.
LYXL Handels AB
Org.nr: 556856-1954
Aktiebolaget ska bedriva handel och internethandel med byggvaror och belysning, utföra konsulttjänster inom fastighets och ekonomiområdet samt äga och förvalta fast egendom och aktier och annan därmed förenlig verksamhet ...
Media System i Ängelholm KB
Org.nr: 969687-7365
Utföra konsulttjänster inom reklam, ekonomi och tidningsområdet och därmed förenlig verksamhet.
No Fuzz Solutions AB
Org.nr: 556896-5825
Föremålet för företagets verksamhet är konsulttjänster inom systemutveckling, utveckling av inbyggda system och kravhantering. Utveckling av lösningar för smarta hem och webbutveckling. Handel med inbyggda elektroniska a ...
Nordic Champ Syd AB
Org.nr: 556979-4711
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med och tillverkning av djurfoder och andra produkter avsedda för husdjur, samt utföra konsulttjänster inom försäljningsområdet och annan därmed förenlig verksamhet ...
Plantlight Sweden AB
Org.nr: 556977-1206
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med belysning anpassad för offentlig miljö, teknisk utrustning avsedd för växtinredning samt konsulttjänster inom området och därmed förenlig verksamhet.
PUBLIKTEKNIK SVERIGE AB
Org.nr: 556491-1633
Bolaget skall bedriva uthyrning och försäljning av scenmaterial samt konsulttjänster i anslutning härtill och därmed förenlig verksamhet.
Retail Support Scandinavia AB
Org.nr: 556875-1001
Bolaget ska bedriva merchandising av livsmedel, byggvaror och kläder, evenemang och därmed förenlig verksamhet. Byggnationer i butiker och konsulttjänster inom handel samt därmed förenlig verksamhet.
Sedermera Admin AB
Org.nr: 556739-7939
Bolaget ska utföra konsulttjänster inom finansiell, administrativ, juridisk och ekonomisk sektor samt äga'ocheller förvalta lös egendom och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
SELAB i Ängelholm AB
Org.nr: 556995-6344
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom teknik och försäljning av maskin och maskintillbehör inom fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Serving & Co AB
Org.nr: 556854-7532
Aktiebolagets verksamhet ska vara att äga och förvärva aktier och andra värdepapper samt tillhandahålla konsulttjänster inom analys och förändringsarbete i syfte att säkerställa värdetillväxt jämte därmed förenlig verksa ...
Trygghet Innovation Sverige AB
Org.nr: 556986-3375
Bolaget ska bedriva trygghetsskapande och brottspreventiv samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska erbjuda konsulttjänster, utbildningar samt produkter och tjänster inom säkerhet, trygghet och brottsprevention.