Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

B&P Cons Trad AB

"Bolaget ska bedriva uthyrning av entreprenadmaskiner (typ minigrävare) och konsulttjänster för vägtransporter (chaufförs- tjänst). Teknisk utbildning för flygverksamhet, import av flygmateril samt entreprenadmaskiner. Konsultuppdrag för utredning samt teknisksupport och där med förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Konsulttjänster
Org.nr: 556839-4307
Företagsform: Aktiebolag