Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Visby

Artur Konsult AB
Org.nr: 556319-2326
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultation inom restaurang-, catering- och konferensverksamhet. Bolaget ska även bedriva häst- och travsportsverksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig v ...
BAM Produktion AB
Org.nr: 556851-9846
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva event och uthyrningsverksamhet, samt därmed förenlig verksamhet.
Bertwig Fastighetsförmedling AB
Org.nr: 556981-2067
Bolaget skall bedriva förmedling och värdering av fastigheter, byggnader på ofri grund, tomträtter, bostadsrätter, andelsrätter, arrenderätter, konsulttjänster inom fastighetsbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Britse Event & Consulting AB
Org.nr: 556958-8055
Aktiebolaget ska bedriva artistisk verksamhet. Konsultuppdrag inom musik, kultur, event, marknad, kommunikation, nöje och övrig besöksnäring så som restaurang, hotell, camping och övriga boendeanläggningar samt därmed fö ...
Clustera Sverige AB
Org.nr: 556743-1365
Bolaget ska bedriva renoldlat koncept för hemtjänster, upphandlingstjänster, bemanningstjänster och rekryteringstjänster till privat och offentlig sektor med fokus på praktiska lösningar för kunden. Bolaget skall vara et ...
CMAR HB
Org.nr: 969755-5333
Företaget skall bedriva konsultverksamhet och eventproduktion inom nöjes-, restaurang-, och nattklubbsbranschen samt arbeta med artistbokningar, försäljning av kläder och annan därmed förenlig verksamhet.
eddy Se AB
Org.nr: 556580-8077
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster inom juridik och ekonomi ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
EMG Konsult AB
Org.nr: 559007-6153
Aktiebolaget ska bedriva uthyrning och försäljning av maskiner och utrustning inom byggbranschen, försäljning av vin, sprit och livsmedel främst inom hotell- och restaurangbranschen och konsultverksamhet som eventkoordin ...
Engström Ekonomi AB
Org.nr: 556503-7941
Bolaget skall bedriva management consulting och konsultverksamhet inom ekonomi och juridik samt därmed förenlig verksamhet.
Gotland On Tour AB
Org.nr: 556966-7313
Bolaget skall bedriva musik- och nöjesverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta fast egendom.
GRASP RAW EF
Org.nr: 769619-2611
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom - Att driva projekt inom kompetensutveckling - Att skapa mötesplatser - Finna metoder för att tillvarata och förädla råvaror.
Hansa Event AB
Org.nr: 556955-9494
Bolaget skall bedriva aktiviteter, upplevelser, evenemang och utbildning för grupper, konsultverksamhet och försäljning inom samma bransch, uthyrningsverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.
HEARTFIELDS JURIDIK, MEDIAPRODUKTION HB
Org.nr: 916603-0610
JURIDISK RÅDGIVNING AVSEENDE MEDIAFRÅGOR OCH MEDIAPRODUKTION
Ihre Invest AB
Org.nr: 556703-8418
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Isokrates AB
Org.nr: 556767-8452
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara utbildning, kursverksamhet, utgivning av litteratur inom juridik samt därmed förenlig verksamhet.
Kallum Event AB
Org.nr: 559010-7776
Företaget ska bedriva verksamhet inom event, catering, annonsförsäljning, trycksaksframställning, PR och kommunikation, projektledning, uthyrning av eventtillbehör samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Leissner ekonomi o juridik AB
Org.nr: 556968-4375
Bolaget ska bedriva ekonomisk och juridisk rådgivning, erbjuda hantverkstjänster och utföra fotografiska uppdrag inklusive handel med foto och konst, idka handel med värdepapper samt äga och förvalta fast egendom.
Maskinring Gotland EF
Org.nr: 716405-0283
att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv eller genom annan 1) bedriva förmedlingsverksamhet avseende medlemmarnas maskiner och andra hjälpmedel samt medlemmarnas tjänster, 2) verka för en effektiviser ...
Medium rare AB
Org.nr: 556753-6189
Bedriva restaurang och catering verksamhet. Ordna diverse arrangemang inom mat och dryck Konsultera andra restauranger. Investera i fastigheter och värdepapper
MGD KONSULT HB
Org.nr: 916425-3537
Konsultverksamhet inom materielprojekt, projektledning, organisationsutveckling, förvaltning, juridik och friskvård.