Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Upplands väsby

MeteoGroup Scandinavia AB
Org.nr: 556684-3164
Bolaget ska bedriva meteorologiska tjänster och därmed förenlig verksamhet.
MMA Gruppen HB
Org.nr: 969747-2422
Mediebranschen, management och produktionsbolag inom musik och film.
Omvårdnadsspecialisterna Omroj AB
Org.nr: 556532-4216
Bolaget skall bedriva personaluthyrning, utbildning inom vård samt konsultering inom juridik och företagsekonomi. Bolaget skall även bedriva handel med förvaltning av fast egendom och värdepapper, caféverksamhet, försälj ...
Orthos HB
Org.nr: 969734-2310
Bolaget skall bedriva : - konsultverksamhet inom informationsteknologi såsom programmering, systemering, projektledning. - konsultverksamhet inom segmentet socionom såsom kurativ verksamhet, utredningar, samtal, handledn ...
Rivax AB
Org.nr: 556231-1919
Bolaget skall driva konsult- och utbildningsverksamhet inom områdena arbetsmiljö, hälsovård, sjukvård, energi, data och ekonomi samt produktutveckling och handel med artiklar inom dessa områden. Bolaget skall även driva ...
Samuelsson Agrikultur AB
Org.nr: 556757-2820
Bolaget skall bedriva odling och försäljning av bär och lant'- bruksprodukter, konsulttjänster iom sjöfart, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Skyddsvakt Hubert Ankarcrona AB
Org.nr: 556192-7640
Bolaget skall bedriva motorfordonshandel, krigsmaterielhandel, handel med främst militärt surplus och skydds- och säkerhetsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.