Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Upplands väsby

AB Byggkontroll Stockholm
Org.nr: 556816-9329
Bolaget ska bedriva kontrollansvarig, kvalitetsansvarig, skyddsrumskontrollant, byggnadstekniska mätningar, termografifotografering, byggarbetsmiljösamordnare och projektledning.
Adirekta Juridik AB
Org.nr: 556546-6801
Bolaget skall bedriva juridisk konsultverksamhet, äga och förvalta fast egendom, fastighetsmäkleri och ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bladlund Fastighetskonsult AB
Org.nr: 556919-8152
Bolaget skall ägna sig åt konsultativa tjänster inom fastighetsbranschen, såsom fastighetsförvaltning, avtalsförhandling, hyresförhandling, uthyrning, upphandling, projektledning, juridiska tjänster, rådgivning och därme ...
Christine Hanefalk Språkkonsult AB
Org.nr: 556591-8579
Bolaget ska bedriva marknadsföring, försäljning och genomförande av konsultuppdrag för företrädare inom yrkeslivet som behöver personlig coaching och rådgivning i samband med presentationer på främmande språk. Marknadsfö ...
CMK Event AB
Org.nr: 556689-3953
Föremålet för bolagets verksamhet är verkställande samt konsultationer av företagsarrangemang och därmed förenlig verksamhet samt därutöver äga och förvalta fast egendom och värdepapper.
Digital Estate AB
Org.nr: 559022-9679
Digital Estates affärsmodell bygger på att erbjuda specialiserade tekniska konsulttjänster till fastighetsbolag. Företagets tjänster är främst inriktade inom informationssamordning och kvalitetssäkring av information. Di ...
DRH Mobile Solutions HB
Org.nr: 969771-1217
Utveckling samt försäljning av mobilapplikationer, webbtjänster, statistik och opinionsundersökningar samt därmed förenlig verksamhet.
Event Nord & Konsult AB
Org.nr: 556918-5787
Bolaget ska bedriva organisation och administration av personaluthyrning för entreprenörers räkning, företagsevenent samt tillverka och tillhandahålla evenemangs utrustning, köp och försäljning av värdepapper samt fast e ...
Feast AB
Org.nr: 556336-7720
Bolaget skall bedriva försäljning och montering av köksinredningar och andra byggnadsinredningar i ny- och ombyggnader samt handel med värdepapper, ekomonisk konsultverksamhet, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig ...
Finnet Consulting AB
Org.nr: 556870-9868
Bolaget ska verka som redovisnings- och säkerhetskonsult samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Global Partners Group (Stockholm) AB
Org.nr: 556533-5980
Bolaget skall leverera simultan och konsekutiv tolktjänster samt bedriva tolkförmedling som erbjuder tolk- och översättnings- service på flera språk åt myndigheter, institutioner och privata företag, språkanalys, utbildn ...
Gröna Gubbar HB
Org.nr: 969692-6642
Konsultverksamhet inom datorhårdvara, nätverk och medicintekniska områden, samt försäljning av datorkomponenter och kringutrustning.
Hovsenius Konsult AB
Org.nr: 556207-5787
Bolaget skall bedriva teknisk rådgivning, företrädesvis inom området för miljövård, ävensom bedriva administrations- och redovisningstjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Hoyt AB
Org.nr: 556991-1109
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende tjänster främst juridik- och managementtjänster, äga andra bolag samt bedriva värdepappershandel och därmed förenlig verksamhet.
Kerria AB
Org.nr: 556775-8569
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom logistik (inköp, upphandlingar, även LOU). Projektledning IT-verksamhet, föreläsningsverksamhet inom juridik, ledarskap och hortikultur, inköp och försäljning inom elektronikpro ...
Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB
Org.nr: 556770-0447
Bolagets verksamhetsföremål ska vara att förvärva, använda och utnyttja patent, varumärken, uppfinningar, designrättigheter, namn och andra immateriella rättigheter såväl som att förvärva, överlåta, upplåta och erhålla l ...
Lorén Företagshjälp AB
Org.nr: 556715-2201
Aktiebolaget ska bedriva konsultationer inom bygg- och anläggningsbranschen och företagsekonomisk rådgivning inom redovisningsbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Los Velopedistas AB
Org.nr: 559029-5175
Tjänster inom cykelmekanik och cykelfrågor, däribland utbildningar inom ämnet samt reparationer, tillverkning och försäljning av cyklar. Inom denna verksamhet kommer vi även att vara värdar för större event som rör cykel ...
Lövsta Gruppen AB
Org.nr: 556426-9800
Bolaget ska bedriva uthyrning av personal, renovering, förmedling av byggtjänster, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
MALF Holding AB
Org.nr: 556689-1817
Bolaget skall bedriva verksamhet inom affärsutveckling, företagsledning, organisation och uthyrning av personal samt köpa och sälja aktier, äga och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.