Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Skyddsvakt Hubert Ankarcrona AB

"Bolaget skall bedriva motorfordonshandel, krigsmaterielhandel, handel med främst militärt surplus och skydds- och säkerhetsprodukter samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Ekonomi - Juridik
Org.nr: 556192-7640
Företagsform: Aktiebolag