Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Upplands väsby

AB Arona 1904
Org.nr: 556623-1105
Bolaget skall bedriva rederi- och cateringverksamhet, styrelseuppdrag och andra rådgivande uppdrag samt konsulttjänster inom ekonomi, finans, IT och management och andra jämte därmed förenlig verksamhet.
AB Byggkontroll Stockholm
Org.nr: 556816-9329
Bolaget ska bedriva kontrollansvarig, kvalitetsansvarig, skyddsrumskontrollant, byggnadstekniska mätningar, termografifotografering, byggarbetsmiljösamordnare och projektledning.
Ahlbergs Företagskonsult AB
Org.nr: 556444-4114
Bolaget skall bedriva redovisning, upprättande av bokslut och deklarationer, granskning och revision av företag samt konsultverksamhet inom skatter, redovisning samt ekonomi. Dessutom skall företaget bedriva handel med v ...
AIRSAFE SWEDEN AB
Org.nr: 556428-3223
Bolaget skall bedriva konstruktion tillverkning och försäljning av produkter, företrädesvis inom textil- och verkstadsindustrin, idka konsultverksamhet inom teknisk sömnad, ekonomi och management, bedriva underhåll och f ...
Aktiv Planering Holding AB
Org.nr: 556539-7907
Bolaget skall - bedriva redovisning-, utbildnings- och konsultverksamhet inom ekonomi och företagsledning. - förvalta fast och lös egendom. - ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiv Planering Småföretagskonsult AB
Org.nr: 556546-4707
Bolaget skall bedriva redovisnings,-utbildnings- och konsultverksamhet inom ekonomi och företagsledning, förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Andreas Mellberg Consulting AB
Org.nr: 556813-6351
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, konsultverksamhet inom dataanalys och projektledning för affärssystem samt tillhörande IT-system, förvalta värdepapper och fastighet samt därmed förenlig verksamhet.
Andrepo AB
Org.nr: 556220-9857
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och företagsledning, förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
APLA Invest AB
Org.nr: 556236-1310
Bolaget skall bedriva redovisnings-, utbildnings- och konsult- verksamhet inom ekonomi, data och företagsledning, förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
B N Mattsson Förvaltnings AB
Org.nr: 556676-2208
Bolaget ska bedriva jordbruk, deponi-, återvinnings och bergtäktsverksamhet, handel med och förvaltning av värdepapper, fastighetsförmedlning, uthyrning av fastigheter, konsult inom handel, utbildning, ekonomi och HR och ...
Bemareli AB
Org.nr: 556945-2120
Företagets verksamhet består av konsultjobb med inriktning på systemdrift, webbdesign, fotografi, journalism och sociala medier.Det förekommer även direkttolkning av spanska, portugisiska och svenska, tjänster inom ekono ...
Berglund & D'Henessy Ekonomi Juridiska AB
Org.nr: 556245-1210
Bolaget skall driva administrativt och juridiskt konsult arbete, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bladlund Fastighetskonsult AB
Org.nr: 556919-8152
Bolaget skall ägna sig åt konsultativa tjänster inom fastighetsbranschen, såsom fastighetsförvaltning, avtalsförhandling, hyresförhandling, uthyrning, upphandling, projektledning, juridiska tjänster, rådgivning och därme ...
Christine Hanefalk Språkkonsult AB
Org.nr: 556591-8579
Bolaget ska bedriva marknadsföring, försäljning och genomförande av konsultuppdrag för företrädare inom yrkeslivet som behöver personlig coaching och rådgivning i samband med presentationer på främmande språk. Marknadsfö ...
CirBES Circular Business and Engineering Systems AB
Org.nr: 556993-9647
Aktiebolaget ska bedriva konsultation, forskning och tjänster inom cirkulär ekonomi, hållbar utveckling och industriteknik.
Close Contact Consulting HB
Org.nr: 969602-6294
Konsultverksamhet inom revision, redovisning och ekonomi.
CMK Event AB
Org.nr: 556689-3953
Föremålet för bolagets verksamhet är verkställande samt konsultationer av företagsarrangemang och därmed förenlig verksamhet samt därutöver äga och förvalta fast egendom och värdepapper.
Communixation CMX AB
Org.nr: 556380-9168
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och data samt idka därmed förenlig verksamhet.
Creans AB
Org.nr: 556934-3477
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Cultum AB
Org.nr: 556364-9242
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom organisation, ekonomi, IT, marknadsföring, formgivning och arrangemang, samt uthyrning och byggnation av fastigheter. Bolaget skall även bedriva förvaltning av aktier och kapita ...