Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Friskvård i Södertälje

Astra Tech International AB
Org.nr: 556038-8398
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning av och handel med produkter för hälsovård, sjukvård och friskvård, att idka finansrörelse, att äga och förvalta fast och lös egendom, däribland aktier och andelar i andra fö ...
AstraZeneca AB
Org.nr: 556011-7482
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka tillverkning av och handel med produkter för hälsovård, sjukvård och friskvård, att idka finansrörelse, att äga och förvalta fast och lös egendom, däribland aktier och ...
AstraZeneca Holding AB
Org.nr: 556560-5945
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva och äga bolag vilka direkt eller indirekt bedriver tillverkning, inköp, försäljning och distribution av läkemedel, innefattande produkter för hälsovård, sjukvård o ...
AstraZeneca International Holdings AB
Org.nr: 556046-6871
Bolaget skall idka tillverkning av och handel med produkter för hälsovård, sjukvård och friskvård, att idka finansrörelse, att äga och förvalta fast och lös egendom, däribland aktier och andelar i andra företag, samt att ...
Atelje Ad Astra AB
Org.nr: 556483-3399
Bolaget skall bedriva annons-, reklam-, marknadsförings-, design- och utställningsverksamhet. Vidare friskvård och motions- verksamhet, affärs- och ledarutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Bahlenberg Consulting HB
Org.nr: 916575-0721
Konsultverksamhet inom friskvård, redovisning samt data avseende web-utveckling.
BONOVA HANDELSBOLAG
Org.nr: 916605-9239
IMPORT OCH HANDEL MED PRODUKTER, FÖRETRÄDESVIS INOM OMRÅDET HÄLSOVÅRD OCH FRISKVÅRD
Carina Barnmorska AB
Org.nr: 556718-0111
Bolaget ska utföra konsultuppdrag som barnmorska inom mödravård, förlossning och BB, Utbildning inom sjuk-, hälso- och friskvård, utföra akupunktur och massage samt därmed förenlig verksamhet.
DAVE Konsult HB
Org.nr: 969718-6006
1. Medicinkonsultationer och terapi inom anestesi, intensivvård, akutmedicin, smärta, preoprativbedömning, distriktmedicin och patienttransport. 2. Undervisning och övning inom sjukvården. 3. Verksamhet och konsultatione ...
DREAM OPPORTUNITIES AB
Org.nr: 556696-0448
Aktiebolagets verksamhet ska vara att försälja märkeskläder och därtill hörande produkter samt bedriva friskvård, modellagentur, matcatering samt konsultation vid olika typer av reseuppdrag.
Goclon's Konsulting HB
Org.nr: 969601-9364
Konsultverksamhet inom sport och idrott samt friskvård. Konsultverksamhet inom ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Holtmar Bud och Transport AB
Org.nr: 556626-4981
Bolaget skall bedriva åkeriverksamhet, äga och förvalta fastig- heter, äga och förvalta värdepapper driva cateringverksamhet, café, restaurangverksamhet och friskvård samt idka därmed förenlig verksamhet.
Kalle Sundqvist AB
Org.nr: 556681-7085
Aktiebolaget ska bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom ledarskap och organisation samt friskvård och därmed förenlig verksamhet.
Levfrisk i Norden AB
Org.nr: 556771-5072
Bolaget ska bedriva friskvård samt därmed förenlig verksamhet.
Performance Fysio Sweden HB
Org.nr: 969768-3978
Bolaget ska bedriva fysioterapi, friskvård, behandling, konsultering, utbildning, försäljning av hälsofrämjande varor.
Rosen Redovisning AB
Org.nr: 556847-4273
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisning och revision, healing och friskvård inom person- och djurvård, försäljning av kosttillskott och därmed förenlig verksamhet.
Råsunda Friskvård AB
Org.nr: 556843-6132
Aktiebolaget ska bedriva friskvård.
SSK Arena AB
Org.nr: 556669-9681
Bolagets verksamhet ska vara att självt eller genom dotterbolag förvärva, förvalta, utveckla och försälja fastigheter, fastighetsbolag och fast egendom, äga och förvalta lös egendom. Bolaget skall också leverera tjänster ...
SSK Marknad AB
Org.nr: 556866-0384
Bolaget ska leverera tjänster och produkter inom områdena idrott, friskvård, kultur, varumärkesexponering, konferens-, event- och restaurangverksamhet, försäljning av loger, stolar och souvenirer samt därmed förenlig ver ...
Steffecta HB
Org.nr: 969709-6684
Konsultverksamhet på uppdrag inom hälsa och friskvård, försäljning av hälsoprodukter.