Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AstraZeneca Holding AB

"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva och äga bolag vilka direkt eller indirekt bedriver tillverkning, inköp, försäljning och distribution av läkemedel, innefattande produkter för hälsovård, sjukvård och friskvård samt bedriva därmed fören lig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Distribution - Friskvård - Hälsovård
Org.nr: 556560-5945
Företagsform: Aktiebolag