Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hälsovård i Södertälje

Astra Tech International AB
Org.nr: 556038-8398
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning av och handel med produkter för hälsovård, sjukvård och friskvård, att idka finansrörelse, att äga och förvalta fast och lös egendom, däribland aktier och andelar i andra fö ...
AstraZeneca AB
Org.nr: 556011-7482
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka tillverkning av och handel med produkter för hälsovård, sjukvård och friskvård, att idka finansrörelse, att äga och förvalta fast och lös egendom, däribland aktier och ...
AstraZeneca Holding AB
Org.nr: 556560-5945
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva och äga bolag vilka direkt eller indirekt bedriver tillverkning, inköp, försäljning och distribution av läkemedel, innefattande produkter för hälsovård, sjukvård o ...
AstraZeneca International Holdings AB
Org.nr: 556046-6871
Bolaget skall idka tillverkning av och handel med produkter för hälsovård, sjukvård och friskvård, att idka finansrörelse, att äga och förvalta fast och lös egendom, däribland aktier och andelar i andra företag, samt att ...
BONOVA HANDELSBOLAG
Org.nr: 916605-9239
IMPORT OCH HANDEL MED PRODUKTER, FÖRETRÄDESVIS INOM OMRÅDET HÄLSOVÅRD OCH FRISKVÅRD
Dan Regberg AB
Org.nr: 556778-2734
Bolaget ska bedriva medicinsk vård, utbildning, hälsovård och företagshälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
Fornhöjdens Vårdcentrum AB
Org.nr: 556582-2490
Bolaget skall bedriva sjuk- och hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
Kringlans Vårdcentrum AB
Org.nr: 556800-8154
Bolaget ska bedriva öppen och sluten sjuk- och hälsovård ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Lina Idrottsmedicin AB
Org.nr: 556365-9662
Bolaget skall bedriva idrottsverksamhet, förebyggande hälsovård och tester i anslutning därtill och därmed förenlig verksamhet.
Proelia HB
Org.nr: 969766-3244
Hälsovård, personaluthyrning.
Sparreko, Sparre Ekonomistyrning AB
Org.nr: 556214-5705
Bolaget skall bedriva ekonomisk konsultverksamhet, äga, förmedla och förvalta fast egendom och värdepapper, försäkringsmäkleri, uthyrning av och handel med inredningsdetaljer, marknadsföring av varumärken, handel med gul ...
Telge Hälsocenter AB
Org.nr: 556669-1803
Bolaget ska bedriva hälsovårdscenter med sjukvård, hälsovård, naprapat samt även försäljning av hälsoprodukter och därmed förenlig verksamhet.