Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AstraZeneca AB

"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka tillverkning av och handel med produkter för hälsovård, sjukvård och friskvård, att idka finansrörelse, att äga och förvalta fast och lös egendom, däribland aktier och andelar i andra företag, samt att utföra annan med någon av nämnda rörelsegrenar sammanhängande verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Friskvård - Hälsovård - Läkemedelsindustri
Org.nr: 556011-7482
Företagsform: Aktiebolag