Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Läkemedelsindustri i Södertälje

AstraZeneca AB
Org.nr: 556011-7482
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka tillverkning av och handel med produkter för hälsovård, sjukvård och friskvård, att idka finansrörelse, att äga och förvalta fast och lös egendom, däribland aktier och ...
Tovicon AB
Org.nr: 556905-1187
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom projektledning, kvalitetssäkring, logistik inom läkemedelsbranschen, bedriva uthyrning av personal samt äga och förvalta fast och lös egendom.