Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Vetlanda

AB Vetlanda Bokhandel
Org.nr: 556341-3946
Bolaget skall bedriva försäljning av böcker, pappersvaror och konst, handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Allt i Bygg - Håkan Blom AB
Org.nr: 556425-8589
Bolaget skall bedriva byggnadsritning, byggnadsverksamhet, förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Aptare Entreprenad AB
Org.nr: 556833-5441
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva förvaltning och utveckling av fastigheter samt entreprenadverksamhet inom fastighetsbranschen.
Aptare Fastigheter AB
Org.nr: 556864-5815
Verksamheten ska vara att direkt eller genom dotterföretag, äga och utveckla fastigheter.
Aptare Förvaltning AB
Org.nr: 556754-6857
Bolaget skall direkt, eller indirekt genom dotterföretag, äga och utveckla och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Aptare Holding AB
Org.nr: 556669-3205
Föremålet för bolagets verksamhet är drivande av fastighets- rörelse med byggnation och förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Backseda Fastighets AB
Org.nr: 556976-7220
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter.
Balkongen Mark 3 AB
Org.nr: 556947-7556
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Basidium AB
Org.nr: 556493-2670
Bolaget skall bedriva ekonomitjänster, administrativ service och förvaltningsuppdrag, arbeta med förmedling och värdering av fastigheter och företag, bedriva konsultverksamhet inom företags- och förvaltningsledning, häst ...
Bengt Ståhlgren i Vetlanda AB
Org.nr: 556493-0344
Bolaget skall bedriva försäljning av bilar, förvaltning av fastigheter och värdepapper, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Birger o Helmer AB
Org.nr: 556533-1187
Bolaget skall bedriva försäljning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Blomman fastigheter i Vetlanda AB
Org.nr: 556230-3551
Bolaget ska förvalta fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bolima AB
Org.nr: 556495-2215
Bolaget skall bedriva kyl- och frystransporter, handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter, handel och uthyrning av fordon jämte därmed förenlig verksamhet.
Bostaden Västra Götaland Intressenter Fastigheter AB
Org.nr: 556793-7544
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva förvaltning och utveckling av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Burning Förvaltning AB
Org.nr: 556831-5161
Bolaget ska direkt eller indirekt, genom hel- eller delägda bolag äga och förvalta fastigheter, aktier och andra värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget tillhandahålla tjänster och utveckl ...
Byggbo i Vetlanda AB
Org.nr: 556980-2704
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper, direkt eller indirekt genom dotterföretag.
Carlström Project AB
Org.nr: 556415-2386
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper, äga och förvalta fastigheter, bedriva konsultverksamhet inom fastighets- överlåtelser, fastighetsförvaltning och företagsledning inom fastighetssektorn samt bedriva handel med ...
CASEBA Kommersiella Fastigheter AB
Org.nr: 559000-1656
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
City Fastigheter i Vetlanda AB
Org.nr: 556971-6599
Bolaget har till föremålet för sin verksamhet att äga och förvalta fast egendom och fastighetsägande bolag samt därmed förenlig verksamhet.
Eiro Fastigheter AB
Org.nr: 556481-4365
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom jämte därmed förenlig verksamhet.