Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Basidium AB

"Bolaget skall bedriva ekonomitjänster, administrativ service och förvaltningsuppdrag, arbeta med förmedling och värdering av fastigheter och företag, bedriva konsultverksamhet inom företags- och förvaltningsledning, hästuppfödning, jord- och skogsbruk, handel med och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Förmedling
Org.nr: 556493-2670
Företagsform: Aktiebolag