Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bolima AB

"Bolaget skall bedriva kyl- och frystransporter, handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter, handel och uthyrning av fordon jämte därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter
Org.nr: 556495-2215
Företagsform: Aktiebolag