Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Södertälje

24 lensshop AB
Org.nr: 556712-2675
Aktiebolaget ska bedriva detaljhandelsrörelse inom optikområdet och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
A. Gohari AB
Org.nr: 556987-1188
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom vård, forskning och utveckling inom medicin, medicinsk diagnostik och terapi, restaurangverksamhet samt äga och förvalta fastigheter, aktier och andra värdepapper jämte därmed för ...
A.Z Fastighets AB
Org.nr: 556859-9889
Bolaget ska bebygga, äga och förvalta fastigheter, bedriva kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Abdike Holding AB
Org.nr: 556972-7711
Aktiebolaget ska bedriva konsultationer inom administration och ekonomi, äga och förvalta fastigheter direkt och indirekt genom bolag, investera direkt eller genom bolag inom service-, handel-, och restaurangbranschen oc ...
ABG Fastigheter AB
Org.nr: 556109-8558
Bolaget skall bedriva uthyrning av egen ägd rörelsefastighet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
ACRUX Konsult AB
Org.nr: 556803-6023
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom bygg, anläggning och miljö, handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter och därmed förenliga verksamheter.
Agelc Fastigheter AB
Org.nr: 556812-7863
Bolaget ska förvalta fastigheter, bedriva tjänster inom fastighetsskötsel, reparation av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Ahréns Fastigheter i Helsingborg AB
Org.nr: 556975-4673
Bolaget ska bedriva verksamhet, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Ahréns Fastighets AB
Org.nr: 556747-3698
Bolaget ska äga och förvalta fast egendom och bedriva uthyrning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Ahréns Terminal AB
Org.nr: 556618-2126
Bolaget skall handla med, bebygga och förvalta fastigheter, handla med värdepapper samt bedriva därmed förenliga verksamheter.
Aktiebolaget Eliaco
Org.nr: 556435-2416
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Karossan Invest
Org.nr: 556463-8111
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag idka snickeri- och karosserifabrik samt handel i anslutning därtill, äga och förvalta fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Styrhytten
Org.nr: 556329-9642
Bolaget skall bedriva teknisk utveckling och handel inom transport- och bilbranschen, äga och förvalta samt bedriva handel med fastigheter och värdepapper samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Södertälje Färghandel
Org.nr: 556055-8966
Bolaget skall idka handel med färger och kemikalier, golv, vägg och inredningsmaterial samt äga och förvalta fastigheter, yrkesmässig tävlingsverksamhet med hästar inom trav och galoppsporten samt därmed förenlig verksam ...
All Skön Samling AB
Org.nr: 556552-0623
Bolaget skall bedriva frisörrörelse, uthyrning av lokaler, leasing av produkter gällande inom frisörbranschen, förvalta värdepapper och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Asa fastigheter AB
Org.nr: 556750-6844
Bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Assyria Of Sweden AB
Org.nr: 556792-1811
Bolaget ska äga fastigheter, bedriva nyproduktion och fastighets- förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Asta Fastigheter AB
Org.nr: 556964-0195
Bolaget ska äga samt bedriva förvaltning och uthyrning av fastigheter och lokaler samt därmed förenlig verksamhet.
Atelje Nabben AB
Org.nr: 556338-6985
Bolaget skall bedriva grafisk design, sättningsarbeten, reprografiska arbeten, reklamproduktion samt förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Atle Lundberg Invest AB
Org.nr: 556852-9324
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom administration, ekonomi och service, äga och förvalta fastigheter samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.