Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Aktiebolaget Karossan Invest

"Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag idka snickeri- och karosserifabrik samt handel i anslutning därtill, äga och förvalta fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Snickeri
Org.nr: 556463-8111
Företagsform: Aktiebolag