Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Södertälje

Fastighetsaktiebolaget Bisonoxen 5
Org.nr: 556354-4625
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsaktiebolaget Erikshällsgatan
Org.nr: 556665-1492
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper, konsultverksamhet huvudsakligen inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsaktiebolaget Poppeln
Org.nr: 556078-2095
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsaktiebolaget Ragnhild 40
Org.nr: 556069-1494
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsgruppen i Södertälje AB
Org.nr: 556619-9856
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt förvärva, äga och förvalta valuta och värdepapper för endast bolagets del, dock ej sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om finansierinsverksamhet och d ...
Fastighetsgruppen Tuna AB
Org.nr: 559017-3497
Bolagets verksamhet skall bestå av att äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsjouren G&K Jonsson HB
Org.nr: 969653-8439
Installation, reparation, service inom fastighetsunderhåll såsom el, VVS, glas, lås, värme och ventilation. Drift och underhåll av fastigheter.
Fastighetsmäklarna Södertälje AB
Org.nr: 556743-6190
Bolaget skall förmedla fastigheter enl 1§ Fastighetsmäklarlagen, äga och förvalta aktier, bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
FGG Holding AB
Org.nr: 556888-5718
Bolagets verksamhet skall bestå av förvaltning av fastigheter.
Fidan Consulting AB
Org.nr: 556765-9239
Bolaget ska bedriva fastighetsförmedling, rådgivning gällande fastigheter, värdepappershandel, investering i fastighetsprojekt samt därmed förenlig verksamhet.
Fidan Kapitalförvaltning AB
Org.nr: 556852-7195
Bolaget ska bedriva värdepappershandel, investeringar i projekt inom fastighetssektorn, köp och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Fire Safety Control Scandinavia AB
Org.nr: 556734-4956
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom brandskydd, kapaci- tetsprov av sprinklerserviceanläggningar, integritetstester av rum för gasläcksystem, projektstyrning av sprinklerentreprenad bedriva handel och förvalta f ...
FRAJ Fastigheter AB
Org.nr: 556887-3441
Äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Fredrik Staff Entreprenad AB
Org.nr: 556729-8087
Bolaget skall bedriva åkeri och entreprenadarbeten, transportförmedling, bygg och anläggning, uthyrning av entreprenadmaskiner, snöröjning, asfalt, skog, mark och grundentreprenad, rivning av fastigheter, schaktning och ...
Fyool AB
Org.nr: 556957-6571
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, köpa, utveckla och avyttra fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Förvaltningsaktiebolaget Volatilitet Holding
Org.nr: 556557-8456
Bolaget skall bedriva förmedling av fastigheter handel med bolag och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
G Skoglunds Fastighets AB
Org.nr: 556873-9568
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och aktier samt därmed förenlig verksamhet.
Gawito AB
Org.nr: 556785-9896
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta restaurang- och butiksrörelser, värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Gefe Mark & Bygg AB
Org.nr: 556619-2703
Föremålet för bolagets verksamhet är entreprenad, byggnation, fastigheter och därmed förenlig verksamhet. Även försäljning av varor över internet
Geneta Fastigheter AB
Org.nr: 556868-6447
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt förvärva, äga och förvalta valuta och värdepapper för endast bolagets del, dock ej sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om finansierinsverksamhet, samt ...