Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Östersund

1436 Invest AB
Org.nr: 556976-0084
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
24 Invest AB
Org.nr: 556922-1442
Bolaget skall bedriva import och försäljning av gymutrustning, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
4 Förvaltning & Konsult AB
Org.nr: 556650-5631
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
AB Axnor Fastigheter
Org.nr: 556153-4131
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
AB Märlingen
Org.nr: 556304-7280
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom företagsekonomi, utveckling och organisation, handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Adimme AB
Org.nr: 556770-8077
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter, aktier och värdepapper. Vidare ska bolaget bedriva konsultverksamhet inom IT och Telecom samt därmed förenlig verksamhet.
Adiruc AB
Org.nr: 559019-9252
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet mot laboratorier och därmed förenlig verksamhet samt handel med och förvaltning av fastigheter, akter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Akrajol AB
Org.nr: 556929-1353
Bolaget ska: - utbilda i entreprenörskap och hyra ut personal - utgivning av böcker och tidskrifter - tillverkning av och detaljhandel med trä- och metallprodukter för hem och trädgård - livsmedelstillverkning och uthyrn ...
Aktiebolaget Grätt
Org.nr: 559021-2378
Aktiebolaget ska äga och förvalta aktier, fastigheter samt bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling och arrangera event.
Aktiebolaget Isakson & Co., Östersund
Org.nr: 556016-8337
Bolaget skall idka import och försäljning av motorer och fritids- produkter, bedriva handel med heminredningsartiklar, agentur- handel, förvaltning och handel av fastigheter, aktier och andra värdeföremål, kapitalförvalt ...
Aktiebolaget KronIngen
Org.nr: 556434-5709
Bolaget skall bedriva ingenjörsverksamhet inom anläggnings-, byggnads- samt energibranschen, äga och förvalta mark samt fastigheter, bedriva värdepappersrörelse samt bedriva verksamhet inom friskvård såsom utbildning och ...
Aktiebolaget Ocke ångsåg
Org.nr: 556024-6141
Bolaget skall bedriva skogsbruk samt förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Robert Fresks Eftr.
Org.nr: 556381-2626
Bolaget skall äga och förvalta aktier och fastigheter, bedriva grosshandels- och detaljhandelsrörelse med kolonialvaror, färger och byggnadsmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Svedberghs i Östersund
Org.nr: 556580-9414
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av guldsmedsvaror, presentartiklar ur samt äga och förvalta värdepapper och fast egendom, konsulttjänster inom fastigheter och byggbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Alltrailer Transport & Maskintjänst i Jämtland AB
Org.nr: 556882-0038
Företaget verksamhet är: Trailertransporter av olika slags gods och maskiner. Grus och asfaltstransporter. Grävmaskinstjänster. Snöröjningplogning och sandning av enskilda vägar, vägföreningar och olika typer av fastighe ...
AnCaLa AB
Org.nr: 556813-7250
Äga och förvalta aktier, konsultverksamhet inom ekonomi och företagsutveckling, äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
anCula Sverige AB
Org.nr: 556712-0034
Föremålet för bolagets verksamhet är städning, bortforsling av 'prylarmöbler, auktionsverksamhet, trädgårdsskötsel och reparation och underhåll av fastigheter till offentlig, företags- och privatmarknad och därmed förenl ...
AP Rental Nord AB
Org.nr: 556104-9445
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter, uthyrning av maskiner och fastigheter, förvaltning och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Aqua Energiborrning i Jämtland AB
Org.nr: 556693-2686
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva vatten- och energiborrning samt äga och förvalta aktier och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
ARCTIC SYD AB
Org.nr: 556935-1314
Bolaget skall bedriva handel med snöskotrar och motorcyklar reparation av dessa samt försäljning av reservdelar och därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter.