Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Aktiebolaget Isakson & Co., Östersund

"Bolaget skall idka import och försäljning av motorer och fritids- produkter, bedriva handel med heminredningsartiklar, agentur- handel, förvaltning och handel av fastigheter, aktier och andra värdeföremål, kapitalförvaltning samt uthyrning av datorer, fordon, värmeanläggningar, kontorsinventarier och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Kapitalförvaltning - Konsult - MC - Reservdelar
Org.nr: 556016-8337
Företagsform: Aktiebolag