Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Östersund

MG i Östersund AB
Org.nr: 556483-8745
Föremålet för bolagets verksamhet är billackering, transport av bilar, handel med värdepapper samt äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
MIC Affärshotel AB
Org.nr: 556300-8340
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter, bedriva bygg- och måleriverksamhet, äga och hyra ut inventarier samt därmed förenlig verksamhet.
MittMedia Fastigheter i Östersund AB
Org.nr: 556001-7047
Aktiebolaget ska direkt eller genom dotterbola köpa, sälja och förvalta fastigheter och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Mjölby-Omlastaren KB
Org.nr: 969775-4860
Äga och förvalta fastigheter.
ML Konstruktion AB
Org.nr: 556276-7870
Bolaget skall bedriva handel med och förvaltning av fastigheter, aktier och andra värdepapper, konsultation och handel inom den eltekniska branschen, handel, avel och tävlingsverksamhet med häster samt handel med och imp ...
Mobyarna KB
Org.nr: 916839-8585
Bolaget skall äga. förvalta och bedriva handel med fastigheter, byggnadsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Modema Musik & Fastighetsförvaltning AB
Org.nr: 556436-9907
Bolaget skall köpa - restaurera och sälja lägenheter och fastigheter samt därutöver bedriva försäljning, uthyrning av lägenheter. Bolaget skall även bedriva konsulting av administrativ och teknisk fastighetsförvaltning o ...
Moe Invest AB
Org.nr: 556818-1076
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter, aktier och andelar samt därmed förenlig verksamhet.
MT:s Förvaltning i Östersund AB
Org.nr: 556775-2679
Bolaget ska förvalta fastigheter, bolag och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
MX Fastigheter AB
Org.nr: 556928-6221
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
N.E. Konsult AB
Org.nr: 556200-4894
Bolaget skall bedriva försäljning av bilvårdsprodukter, konsultverksamhet avseende administrations- och organisationsutveckling, samt handel med och förvaltning av fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenlig ...
Nekcurt 11 AB
Org.nr: 556869-8541
Föremålet för bolagets verksamhet är att bolaget ska äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
NEMKON Nordisk Energi- och Miljökonsult AB
Org.nr: 556573-7953
Bolaget skall bedriva konsult- entreprenadtjänster inom VVS. miljö och energi, handel med fastigheter oh värdepapper, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Nilsson Fastigheter i Östersund AB
Org.nr: 556828-9747
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Nisse Simonson AB
Org.nr: 556515-6824
Bolaget skall bedriva journalistik, författarskap, föreläsningsverksamhet, innehav och förvaltning av fastigheter, medicinsk verksamhet samt köp och försäljning av aktier och därmed förenlig verksamhet.
NKF Invest AB
Org.nr: 556621-6098
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning av däck och fälgar samt förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Nordic Moment Nr 2 AB
Org.nr: 556965-5342
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter, bedriva fordonsvård, byggentreprenadverksamhet samt konsultverksamhet i anslutning härtill, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Norind AB
Org.nr: 556277-0742
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper, personaluthyrning samt därmed förenlig verkamhet.
Norrlandsläkarna AB
Org.nr: 556942-3642
Aktiebolaget ska bedriva, direkt eller genom dotterbolag rekrytering och uthyrning av personal inom vård och omsorg samt därmed förenlig verksamhet. Äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verks ...
Odenskogsvägen Fastigheter AB
Org.nr: 556432-3573
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och fastighetsägande bolag och ävensom idka därmed förenlig verksamhet.