Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Hägersten

2try Consulting AB
Org.nr: 556678-0051
Bolaget skall bedriva konferensverksamhet, eventverksamhet, arrangera resor, bokningsverksamhet, produktlanseringar, festfixeri, arrangera golftävlingar, producera och ge ut skivor, äga och förvalta travhästar, cateringv ...
A ride around the block AB
Org.nr: 556849-5666
Bolaget ska bedriva verksamhet inom undersökningar, framtagande av undersöknings- och analysmodeller, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet, att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egend ...
A-Wise AB
Org.nr: 556465-9596
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, bygg- och entreprenadsektorn, utbildningsverksamhet avseende marknads- föring, sjukvård och personalutveckling, utbildnings- instruktörs- och konsultverksamhet inom skytte o ...
A. Ekman Livs i Telefonplan AB
Org.nr: 556356-5166
Bolaget skall bedriva detaljhandel med livsmedel, äga och förvalta aktier, äga och förvalta fastigheter, äga och förvalta butiksinventarier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
AB Stureby Styr & Reglerservice
Org.nr: 556850-1786
El och fastighetsservice, elinstallationer i industri och fastighet. Reparation av maskiner i industrimaskiner och fastigheter. Fastighetsrelaterade stödtjänster. Installation av industrimaskiner och utrustning.
ABC Läns Fastighetsvård AB
Org.nr: 556476-0212
Bolaget ska bedriva skötsel, reparation, underhåll och byggnation av fastigheter samt anläggningar inklusive trädgårds-, mark- och vinterunderhåll, vidare kommer bolaget även att bedriva affärs-, IT- och systemutveckling ...
Abulkasem AB
Org.nr: 556829-4598
Bolaget ska bedriva författarverksamhet samt förvalta litterära rättigheter och därtill hörande verksamhet. Bolaget kan också förvalta värdepapper och fastigheter.
Active City Moving i Stockholm AB
Org.nr: 556704-0307
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom logistik och transport, utföra transporter samt montering inredning. Uthyrning av lagerhållning, transporter, maskiner samt personal. Lokalvård. Köp och försäljning av fastigh ...
Adamsson & Boström KonsultAB
Org.nr: 556097-7372
Bolaget skall bedriva juridisk, ekonomisk, teknisk och medicinsk konsultverksamhet, värdering av investeringsobjekt och fastigheter, jämte handel med idrotts-, hobby- och fritidsartiklar samt därmed förenlig verksamhet.
AffärsStudion Stockholm AB
Org.nr: 556921-6848
Konsultverksamhet i ekonomi och organisation samt därmed förenlig verksamhet. Ägande, förvaltning samt uthyrning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet
Aktiebolaget Energibevakning C.O.M
Org.nr: 556255-3148
Bolaget skall driva service, reparationer och underhåll av fastigheter, utföra konsulttjänster inom fastighetsbranschen, montering av skärmade rum och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Svenska Gräs
Org.nr: 556194-9818
Bolagets verksamhet skall vara att: - utföra anläggning och underhåll av gräsytor, - sälja trädgårdsprodukter, biobränsleprodukter, verktyg och fritidsprodukter, - förvalta mark, fastigheter och värdehandlingar, samt där ...
Al-Sham Lady AB
Org.nr: 556800-8873
bolaget ska bedriva export och import av fest-kläder, försäljning och uthyrning av festklänningar, festkostymer smycken och accessoarer samt textilier, handel med värdepapper och äga och förvalta fastigheter samt idka dä ...
Alero Fastigheter AB
Org.nr: 556941-4732
Fastighetsförvaltning
Altmark Bygg och Fastigheter AB
Org.nr: 556956-9683
Bolaget ska bedriva handel med och förvaltning av fastigheter, byggnadsverksamhet, äga och förvalta aktier i fastighetsbolag och därmed förenlig verksamhet.
Amrita AB
Org.nr: 556339-5200
Bolagets verksamhet skall bestå av artistisk verksamhet, bygg och stålkonstruktioner och konsultationer inom byggbranschen, förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Anders Ångström AB
Org.nr: 556940-7454
Bolaget ska förmedla fastigheter, bostadsrätter, andelsrätter, ägarlägenheter, byggnader på annans mark och tomträtter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Arsenalen Besiktning AB
Org.nr: 556961-5015
Aktiebolaget ska utföra besiktningar av fastigheter och entreprenader.
Artega Fastigheter AB
Org.nr: 556851-0852
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
ASN-IT & Management Consulting AB
Org.nr: 556377-7159
Bolaget skall bedriva handel med fastigheter och värdepapper samt konsultverksamhet inom företagsstrategi, ekonomistyrning och informationsteknologisk strategi, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.