Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

A-Wise AB

"Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, bygg- och entreprenadsektorn, utbildningsverksamhet avseende marknads- föring, sjukvård och personalutveckling, utbildnings- instruktörs- och konsultverksamhet inom skytte och jakt, förmedling av jaktresor, kommission och förmedling av vapen, handel med värdepapper, köpa, sälja och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Fastigheter - Förmedling - Jakt - Konsult
Org.nr: 556465-9596
Företagsform: Aktiebolag