Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Hägersten

A-Wise AB
Org.nr: 556465-9596
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, bygg- och entreprenadsektorn, utbildningsverksamhet avseende marknads- föring, sjukvård och personalutveckling, utbildnings- instruktörs- och konsultverksamhet inom skytte o ...
Capacon AB
Org.nr: 556569-7918
Bolaget skall bedriva handel med fast- och lös egendom samt med värdepapper, bedriva allmän verksamhet inom företagsledning och affärsutveckling och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva verksamhet inom ...
Plan Bravo Adventure HB
Org.nr: 969777-0650
Verksamheten skall bedriva förmedling av resor, event och utbildning inom jakt-, frilufts- och fotograferingsområdet samt försäljning av för områdena relevant utrustning och materiel.
Tyrefors Bössmakeri HB
Org.nr: 969658-4250
Tillverkning av jakt- och tävlingsvapen. Mekaniskverkstad. Snickeri.