Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Aktiebolaget Svenska Gräs

"Bolagets verksamhet skall vara att: - utföra anläggning och underhåll av gräsytor, - sälja trädgårdsprodukter, biobränsleprodukter, verktyg och fritidsprodukter, - förvalta mark, fastigheter och värdehandlingar, samt därmed förenlig verksamhet. - utföra ny- och ombyggnation och reparation av bostadshus och andra byggnader, - försäljning och installation av vitvaror och hemelektronik, samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Fastigheter - Konsult - Trädgårdsskötsel - Underhåll - Verktyg
Org.nr: 556194-9818
Företagsform: Aktiebolag