Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Hägersten

AB Swedia El & Teleteknik
Org.nr: 556806-7085
Bolaget skall bedriva konsultationer och installationsverksamhet rörande el- tele- och datainstallationer samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva installationer samt försäljning av larm- och larmutr ...
ABC Läns Fastighetsvård AB
Org.nr: 556476-0212
Bolaget ska bedriva skötsel, reparation, underhåll och byggnation av fastigheter samt anläggningar inklusive trädgårds-, mark- och vinterunderhåll, vidare kommer bolaget även att bedriva affärs-, IT- och systemutveckling ...
Act Of Anger AB
Org.nr: 556907-8081
Bolaget skall bedriva inspelning, produktion, utgivning och försäljning av CD-skivor, vinyl, böcker och tillhörande media. Framtagning och försäljning av t-shirts och övrig s.k. merchandise inom nöjesbranschen. Design oc ...
Aktiebolaget Energibevakning C.O.M
Org.nr: 556255-3148
Bolaget skall driva service, reparationer och underhåll av fastigheter, utföra konsulttjänster inom fastighetsbranschen, montering av skärmade rum och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Spades Trädgårdsanläggningar
Org.nr: 556143-5669
Bolaget skall bedriva underhåll och anläggande av parkanläggningar och idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Svenska Gräs
Org.nr: 556194-9818
Bolagets verksamhet skall vara att: - utföra anläggning och underhåll av gräsytor, - sälja trädgårdsprodukter, biobränsleprodukter, verktyg och fritidsprodukter, - förvalta mark, fastigheter och värdehandlingar, samt där ...
Botanisk design AB
Org.nr: 556979-0370
Företaget ska - utföra anläggning och underhåll inom bygg- och trädgårdsbranschen - butikshandel med växter och trädgårdsartiklar - konsultverksamhet inom trädgård - undervisning inom trädgård
ElektroUnion Servicé AB
Org.nr: 556792-9053
Bolaget ska bedriva installationsverksamhet inom el, tele och data, service och underhåll i anslutning därtill samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Eminencia Venture Capital AB
Org.nr: 556239-2950
Bolaget skall utan att bedriva bankrörelse eller sådan rörelse som avses i lagen, 1963:76 om kreditaktiebolag, eller genom dotterbolag, idka finansieringsrörelse avseende lös egendom genom belåning och eller köp av faktu ...
Envii Group AB
Org.nr: 556826-3635
Bolagets verksamhet ska vara att utföra markarbeten och anläggninsarbeten, rivning av fastigheter, fastighetsskötsel och fastighetsförvaltning, skötsel och underhåll av grönytor, driva konsultverksamhet inom företagsutve ...
ESP Gruppen HB
Org.nr: 969772-8286
Rengöring och lokalvård till företag. Vi erbjuder städning, fönsterputs och underhåll av lokaler. Fruktkorgar, entrémattor, montering av kontorsmöbler. Trädgårdsservice.
EVC All-Factoring AB
Org.nr: 556319-1021
Bolaget skall utan att bedriva bankrörelse eller sådan rörelse som avses i lagen, 1963:76 om kreditaktiebolag, direkt eller genom dotterbolag, idka finansieringsrörelse avseende lös egendom genom belåning och eller köp a ...
Francofil, ek. för.
Org.nr: 769604-2881
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utveckla och driva en marknadsplats för dem på internet. Medlemmarna kommer att medverka genom att publicera verk samt bidra genom utveck ...
L&B Strömberg AB
Org.nr: 556892-1190
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom energibranschen, rådgivande verksamhet för energibolag, samt handel med och innehav av värdepapper, samt därutöver bedriva handel med, restaurering av och underhåll av båta ...
Leffes kino AB
Org.nr: 556383-0305
Bolaget skall bedriva köp och försäljning, samt reparation och underhåll av kinoteknisk utrustning och därmed sammanhängande verksamhet.
Lekplatsbolaget Lekamela AB
Org.nr: 556881-0104
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom design, konstnärlig gestaltning, produktion, byggnation, försäljning och underhåll av lekplatser, utställningar, scenografier, hus och event samt därmed förenlig verksamhet även i ...
M. Brandt VVS AB
Org.nr: 556955-2036
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra installationer, underhåll och reparationer inom VVS och därmed förenlig verksamhet.
Mälar Bygg & Montageservice i Stockholm AB
Org.nr: 556910-6122
Företaget ska bedriva bygg- och renoveringsverksamhet inom områdena plåt, måleri, golv, snickeri, montage, rivning och byggstäd. Fastighetsskötsel med städning, fönsterputs, tillsyn, underhåll och reparationer. Lätta tra ...
Nan do Nan EF
Org.nr: 716405-0564
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bereda dem nationellt och internationellt arbete i föreningen inom områderna: a) drift, underhåll och utveckling av minneslund för avlidn ...
Norsic Web Group AB
Org.nr: 556841-0384
Bolaget ska importera och sälja kläder, accessoarer och sportartiklar online. Bolaget ska även erbjuda produktion och underhåll av webbsidor samt därmed förenlig verksamhet.