Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verktyg i Hägersten

Aktiebolaget Svenska Gräs
Org.nr: 556194-9818
Bolagets verksamhet skall vara att: - utföra anläggning och underhåll av gräsytor, - sälja trädgårdsprodukter, biobränsleprodukter, verktyg och fritidsprodukter, - förvalta mark, fastigheter och värdehandlingar, samt där ...
BACCON Plåtslageri AB
Org.nr: 556586-8931
Bolaget skall bedriva plåtslageriarbeten och övriga taktäckningsarbeten inom byggsektorn, varuhandel avseende mindre entreprenadmaskiner såsom slagborrmaskiner, skärverktyg, plåtslageriverktyg, bockningsverktyg samt verk ...
Beppe Singer AB
Org.nr: 559000-0104
Föreläsningar, workshops, programlederi, experimentlådor, böcker inom utbildning och pedagogiska verktyg.
BRA Rental i Stockholm AB
Org.nr: 556896-9553
Bolaget ska bedriva uthyrning och försäljning av maskiner och verktyg inom byggbranschen samt driva cafe och lunchrestaurang samt därmed förenlig verksamhet.
Den Pedagogiska Designbyrån Stockholm ek. för.
Org.nr: 769623-1724
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att anordna och bedriva workshops och konsultverksamhet inom design-, konst-, mediapedagogik. Föreningen ska också främja medlemmarnas ekonom ...
DP Ventilation & Rör AB
Org.nr: 556599-9413
Bolaget skall bedriva ventilationsentreprenad, försäljning av verktyg, värdepappersförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
E.P.M. Elektra Plåt och Maskin AB
Org.nr: 556535-3017
Bolaget skall bedriva plåt- och byggverksamhet, även uthyrning av verktyg och arbetsredskap, maskiner inom byggbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Jakobssons Byggkonsulter i Stockholm AB
Org.nr: 556677-6653
Bolaget ska bedriva byggkonsultverksamhet samt uthyrning av maskiner och verktyg, företrädesvis inom byggbranschen, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Kolga Partners AB
Org.nr: 556963-3760
Företaget skall bedriva verksamhet inom arbetspsykologi vid chefs- och ledarutveckling, konflikthantering, grupp- och organisationsutveckling samt vid urval och rekrytering. Företaget erbjuder föreläsningar inom psykolog ...
KYLKANAL AB
Org.nr: 559011-4533
Import av varor till hushåll exempelvis verktyg och köksredskap. Import av varor till företag exempelvis hjälpmedel för kontor. Export av drycker och livsmedel. Turistverksamhet.
Melecta KB
Org.nr: 969765-2197
Personaluthyrning inom kursverksamhet, bygg och snickeri, transport. Försäljning, inköp, uthyrning och leasing av maskiner och verktyg inom byggbranschen. Inköp, försäljning och leasing av kontorsvaror.
Stami AB
Org.nr: 556347-6596
Bolaget skall bedriva tillverkning av verktyg och redskap - huvudsakligen precisionsverktyg för industrin ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Stockholm Capital Invest HB
Org.nr: 969730-3007
Företaget ska bedriva handel med bygg- och industrimaskiner, verktyg för byggnation och industri, elektronikprodukter, fastigheter och aktier. Även bedriva bygg-, renovering- och måleriprojekt för privatpersoner och före ...
Verktyg & Elektronik E.H. och S.- Å. Landberg AB
Org.nr: 556176-5255
Bolaget skall idka försäljning av verktyg och elektronikutrustningsartiklar jämte därmed förenlig verksamhet.